Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Norra keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöö aluseks on õpik ”På Vei”.

Norra keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Keskendutakse ka hääldusele ning esmaste grammatikateadmiste omandamisele.

Norra keel algajatele 0-A1.1 sõnavara ja grammatika teemad:

  • tähestik, eriliste häälikute ja häälikukombinatsioonide hääldamine norra keeles, enese tutvustamine, päritolu;
  • küsisõnad, asesõnad, sõnade järjekord lauses ja oleviku moodustamine;
  • perekond, pereliikmed, isikulised asesõnad, s-omastav;
  • minu päev, kellaajad, tegusõnad, määrsõnad, arvsõnad;
  • toiduained, nimisõnade artiklid, määramata vorm;
  • tegevused, nimisõnade määratud vorm, kindla eessõnaga tegusõnad;
  • poes, pangas, raamatukogus, nimi-ja asesõnad, abitegusõnad, järgarvud.

Norra keel algajatele 0- A1.1 kursuse lõpetaja:

  • saab aru lihtsamast norrakeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja moodustab lihtsamaid lauseid;
  • tutvustab ennast ja oma peret;
  • ning räägib lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu minu päev, lemmiktoidud, poe, panga külastamine.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 50 tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 14 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

teisipäeviti
26. september - 12. detsember 2023
kell 17.30–19.45

Maht

36 tundi

Hind

252 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

II korruse väike klass