Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

MS Exceli kesktaseme kursus

Kursuse eesmärk on tagada, et koolituse läbinu on tabeltöötluse tarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Exceli kasutamiseks kesktasemel.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • MS Exceli töökeskkonna kohaldamine, sh ridade/veergude/lehtede lisamine/kustutamine/kujundamine; MS Exceli suvandite kasutamine;
 • Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr);
 • MS Exceli valemid, nende koostamine/muutmine, jooksev- ja absoluutaadressi kasutamine;
 • MS Exceli funktsioonid: põhifunktsioonid, ümardusfunktsioonid, tekstifunktsioonid, andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid, kuupäevafunktsioonid, tingimusfunktsioonid, otsingufunktsioonid;
 • Lihtandmebaasid: andmete sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, andmete valideerimine, andmete kujundamine;
 • PivotTable ehk liigendtabel: Loomine, muutmine, erinevad funktsioonid, tulemuste lugemine;
 • Diagrammid: nende koostamine, algandmete ja diagrammitüüpide muutmine, diagrammide lugemisoskus;
 • MS Exceli tabeli importimine MS Wordi ja MS PowerPointi;
 • Töö mitme tabeliga;
 • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk: valikulise tabeli osa printimine, suurte tabelite printimine, vajalike tabeliridade/veergude lisamine igale prinditavale leheküljele;
 • Oma töö kaitsmine: töövihiku, töölehe, valitud piirkondade.

Kursusel osalemise eelduseks on arvuti kasutamise oskus algtasemel. Osaleja peaks omama esmaseid oskusi/teadmisi MS Excelist. Oma tasemele kinnituse saamiseks saab ühendust võtta koolitusjuhiga.

Kursuse läbinu:

 • valdab MS Exceli õigeid ja tööd lihtsustavaid võtteid;
 • kasutab MS Exceli võimalusi igapäevases töös;
 • hoiab kokku aega tööd kiirendavate võtetega;
 • illustreerib andmeid diagrammide abil ja vormistab neid korrektselt;
 • koostab tabelitest erinevaid aruandeid;
 • kasutab MS Exceli kergemaid analüüsivahendeid.

Auditoorse/praktilise töö vahekord on koolitusel 60/40. Kõik õpitu tehakse koos läbi ning iga uuel kohtumise alguses korratakse eelmisel korral läbitud teemad. Kursusel osaleja saab vastavalt soovile koolitusmaterjali kas paberkujul või elektroonselt.

Osalejate nimekirja alusel väljastame soovi korral tõendi.  Tunnistuse väljastamiseks kontrollime õpiväljundite saavutamist iseseisva praktilise töö abil. Tunnistuse vajadusest palume teada anda enne koolituse algust.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Õppekavarühm – Arvutikasutus
Tutvu ka õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

teisipäeviti
7.- 28. märts 2023
kell 17.30–20.00

Maht

12 kontaktõpe tundi ja 4 iseseisva töö tundi

Hind

180 eurot

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

Südalinna maja IV korruse arvutiklass

Registreeru

MS Exceli kesktaseme kursus