Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Joonistamine algajatele

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste õpetamine. Joonistamine algajatele kursused on sobivad ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele. Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.

Joonistamine on õpitav.

Joonistamine on toeks mis tahes kunstiväljundis. Joonistamine kui loominguline tegevus ja eneseteostamise võimalus arendab visuaalset teadlikkust, pakub esteetilist naudingut, tõstab enesehinnangut. Joonistades areneb vaatlemisoskus, tähelepanuvõime, proportsiooni- ja vormitaju. Töö käigus õpime vaatama maailma joonistaja pilguga üldiselt kui ka detailselt. Arendame manuaalseid oskusi  ja visuaalseid võimeid. Uitame infotasandil kunstinäitustel. Kõneleme piltide vormistamisest ja eksponeerimisest.

Koolituse sisu:

 • tutvume professionaalsete töövõtetega;
 • tutvume erinevate töövahenditega nagu pliiatsid: grafiidi-, värvi-, söe- ja pastellpliiatsid; joonistussüsi: press-süsi ja põletatud oksad; sangviin, seepia, pastellid, grafiidipulgad; erinevad paberid ja kustutuskummid; fiksatiivid jms;
 • õpime kujutama kolmemõõtmelist maailma kahemõõtmelisel tasapinnal;
 • tutvume perspektiiviõpetusega;
 • õpime määrama kujutatava proportsioone;
 • tutvume põgusalt värvusõpetusega, pöörame tähelepanu kompositsioonile.

I semestril joonistame peamiselt grafiidi- ja värvipliiatsitega. Tegeleme geomeetriliste vormide konstruktiivse ülesehitusega, proportsioonide määramisega. Õpime kasutama grafiiti kui võimalusterohket tehnikat. Tutvume põgusalt värviteooriaga ja tunneme rõõmu värvipliiatsite kasutamisest. Joonistame loodusvorme.

II semestril  õpime kasutama joonistussütt, sangviini, seepiat ja pehmeid pastelle. Tegeleme objektide kujutamisega. Õpime kujutama pead. Anatoomilised mudelid ja plastiline anatoomia on abiks esimeste portreede joonistamisel.

Joonistamine algajatele kursuse lõpetanu:

 • on tutvunud perspektiivi alustega;
 • oskab kujutada põhikujundeid ruumiliselt;
 • mõistab, mis on kontuur ja tasapind, tasapinna faktuur. Kuidas neid omavahel kombineerida;
 • teab, kuidas rütmistada kujutatavate objektide detaile;
 • teab kompositsiooni ülesehituse aluseid.

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus
Tutvu õppekorralduse alustega

Joonistamine algajatele kursusel tutvume perspektiiviõpetusega, õpime määrama kujutatava proportsioone, tutvume põgusalt värvusõpetusega, pöörame tähelepanu kompositsioonile ja palju muud.

Aeg

teisipäeviti
14. september - 14. detsember 2021
jätkub 4. jaanuar - 15. märts 2022

I grupp kell 17.00-18.30
Vabu kohti ei ole

II grupp kell 19.00-20.30
Vabu kohti ei ole.

Maht

50 tundi

Hind

225 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse maalistuudio