Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele

Jaapani keel algajatele kursus sobib neile, kellel teadmised jaapani keelest puuduvad või on vähesed, või kes soovivad oma baasteadmisi täiendada.
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel, millele lisaks õpitakse kirjutama ja lugema hiraganat, katakanat ja algtaseme kanji märke.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

Õppe sisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:

  1. sissejuhatus: Jaapani keele hääldus. Tunnis kasutatavad väljendid. Igapäevatervitused. Numbrid.
  2. tutvumine. Jaatus ja eitus. Küsilause. Sarnasus;
  3. asjad. Nimisõna omadused. „See on minu oma“;
  4. kohad. Asukohad. Palumine-küsimine;
  5. kellaajad. Tööajad, ärkamine. Ajad minevikus ja tulevikus;
  6. minek-tulek. Transport. Reisimine.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.

Jaapani keel algajatele kursuse lõpetaja oskab:

  • vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel;
  • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta;
  • on omandanud grammatika põhialused;
  • oskab lugeda ning kirjutada hiraganat, katakanat ja 45 õpitud kanji märki.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Varasematel Geidi Kilp juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

„Oli huvitav saada teada ka fakte kultuuri kohta mida ennem ei teadnud. Lektoril on head teadmised Jaapani kultuurist ja keelest.“

„Materjalid olid asjakohased ja päriselus kasutatavad.“

„Jäin väga rahule, teemad olid hästi selgitatud ja kõik oli arusaadav.“

 

Aeg

sügis 2023

Maht

42 tundi

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Registreeru

Jaapani keel algajatele