Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele

Geidi Kilp


Kursus sobib neile, kellel teadmised jaapani keelest puuduvad või on vähesed, või kes soovivad oma baasteadmisi täiendada.

Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursuse eesmärk:
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel, millele lisaks õpitakse kirjutama ja lugema hiraganat, katakanat ja algtaseme kanji märke.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

Kursuse sisu
Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:
Sissejuhatus: Jaapani keele hääldus. Tunnis kasutatavad väljendid. Igapäevatervitused. Numbrid.
1. Tutvumine. Jaatus ja eitus. Küsilause. Sarnasus.
2. Asjad. Nimisõna omadused. „See on minu oma“.
3. Kohad. Asukohad. Palumine-küsimine.
4. Kellaajad. Tööajad, ärkamine. Ajad minevikus ja tulevikus.
5. Minek-tulek. Transport. Reisimine.
6. Tegevus olevikus. Tegevuse välja pakkumine.
Kordamine A.
7. Lauseosad. Tegevuslausele sihitise ja täiendi lisamine. „Vabandust!“
8. Omadussõnad. Omadussõnaga lihtlaused.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 30 kontakttundi, millele lisandub 20 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused ja oskab lugeda ning kirjutada hiraganat, katakanat ja 75 õpitud kanji märki.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Jaapani keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

Õpetaja Geidi Kilp on Tallinna Ülikoolis Lingvistika eriala doktorant ning lõpetanud Keeleteaduse magistri (2017) ja Aasia Uuringute (Jaapani keele ja kultuuri) bakalaureuse koos Inglise keele kõrvalerialaga (2015). Ta tegeleb eesti-jaapani keelekontaktide uurimisega, ja on läbinud ka jaapani-eesti tõlkekursuseid ja esindanud Eestit jaapani keeles Jaapani kroonprintsi vastuvõtul INDEX kultuurivahetusel (Jaapan, 2014). Lisaks on ta õppinud ka klassikalist jaapani keelt ning jaapani viipekeelt.

Aeg

Esmaspäeviti 19.11.18 - 04.02.19
(v.a. 24.12 ja 31.12.19)
kl 17.30 - 19.45

Maht

30 tundi

Hind

150 € (sisaldab kõiki õppematerjale)

Asukoht

Vene tn 6
II korrus

Registreeru

Jaapani keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis