Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele

Kursus sobib neile, kellel teadmised jaapani keelest puuduvad või on vähesed, või kes soovivad oma baasteadmisi täiendada.
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel, millele lisaks õpitakse kirjutama ja lugema hiraganat, katakanat ja algtaseme kanji märke.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

Õppe sisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:

Sissejuhatus: Jaapani keele hääldus. Tunnis kasutatavad väljendid. Igapäevatervitused. Numbrid.
1. Tutvumine. Jaatus ja eitus. Küsilause. Sarnasus.
2. Asjad. Nimisõna omadused. „See on minu oma“.
3. Kohad. Asukohad. Palumine-küsimine.
4. Kellaajad. Tööajad, ärkamine. Ajad minevikus ja tulevikus.
5. Minek-tulek. Transport. Reisimine.
6. Tegevus olevikus. Tegevuse välja pakkumine.
Kordamine A.
7. Lauseosad. Tegevuslausele sihitise ja täiendi lisamine. „Vabandust!“
8. Omadussõnad. Omadussõnaga lihtlaused.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused ja oskab lugeda ning kirjutada hiraganat, katakanat ja 75 õpitud kanji märki.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

 

Aeg

esmaspäev
14. september - 14. detsember 2020
kell 17.30 - 19.45

Maht

42 tundi

Hind

210 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

III korrus