Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele III

Kursus sobib neile, kellel on juba algteadmised jaapani keelest (soovitatavalt ka läbitud kursused ’jaapani keel algajatele’ ja ’jaapani keel algajatele II’), mille hulgas kirjutamine: hiragana, katakana (eelnevalt on ka läbi võetud 75 kanji märki) ja põhigrammatika (jaatus-eitus, nimisõnalaused, asesõnalaused, asukohalaused, kellaajad, tegusõnalaused, olevik-minevik jm. (viisakas stiilis ehk ~desu/~masu lõppudega).
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et väljendada enda, teiste ja ümbritseva kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika teadmiste omandamisel, millele lisaks jätkatakse algtaseme kanji märkidega (al. ptk 8).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

Kursuse sisu

III kursusel võetakse läbi peatükid 8-11
Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:
8. Omadussõnad. Omadussõnaga lihtlaused.
9. Omadus- ja seisundilaused. „Mulle meeldib“. „Ma oskan“.
10. Olema-laused eluosolendi ja asja puhul.
11. Olema-laused arv- ja ajasõnaga.
Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse lõpetaja oskab lisaks igapäevastel teemadel vestlemisele väljendada ka asjade ja elusolendite omadusi, olemasolu, arvu ja kestvust, ning lisaks meeldimist, oskamist ja teisi passiivseid tegevusi. Kursuse jooksul on ka planeeritud õppida kokku eelnevatega 109 kanji märki.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Varasematel Geidi Kilpi juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

„Oli huvitav saada teada ka fakte kultuuri kohta mida ennem ei teadnud. Lektoril on head teadmised Jaapani kultuurist ja keelest.“

„Materjalid olid asjakohased ja päriselus kasutatavad.“

„Jäin väga rahule, teemad olid hästi selgitatud ja kõik oli arusaadav.“


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

esmaspäeviti
12. sept - 12. dets 2022
kell 17.30-19.45

Maht

42 tundi

Hind

294 eurot
saab tasuda kahes osas

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee