Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele II osa

Kursus sobib neile, kes on läbinud jaapani keele algkursuse või kellel on juba algteadmised jaapani keelest, mille hulgas kirjutamine: hiragana, katakana (aitab, kui teada ~50 lihtsamat kanji märki, kuid see pole kohustuslik); põhiline alggrammatika (jaatus-eitus, nimisõnalaused, asesõnalaused, asukohalaused, kellaajad jm. neutraalses viisakuses e. ~desu/~masu).
Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel, millele lisaks jätkatakse algtaseme kanji märkidega.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

II semestril võetakse läbi peatükid 7-13
Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:
7. Lauseosad. Tegevuslausele sihitise ja täiendi lisamine. „Vabandust!“
8. Omadussõnad. Omadussõnaga lihtlaused.
9. Tegevus- ja seisundilaused. „Mulle meeldib“. „Sellest on kahju“.
10. Olema-laused eluosolendi ja asja puhul.
11. Olema-laused arv- ja ajasõnaga.
12. Omadussõnad minevikulauses. Omadussõnaga võrdlus. Ülivõrdlus.
13. Tahtmise väljendamine. Eesmärgipõhine tegevus.
Kordamine B.
Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.
Õppekava maht II semestril on 42 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd. Grupis on kuni 10 õpilast

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused ja oskab lugeda ning kirjutada hiraganat, katakanat ja 100 õpitud kanji märki.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Aeg

pühapäev, 5. jaanuar - 15. märts 2020
kell 15-18

Maht

42 tundi

Hind

252 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6