Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskursus B2 tasemele

Vestluskursus sobib neile, kes omavad vähemalt B1 taset ja soovivad harjutada ja parandada oma kõnekeelt. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse erinevaid õpikuid: English Vocabulary in use (M. McCarthy, F. O`Dell), Streamline English (B. Hartley, P.Viney), Language to go (A. Crace), English Idioms in Use (M. McCarthy, F. O`Dell).

Inglise keele vestluskursus B2 tasemele eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat. Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English). Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Inglise keele vestluskursus B2 tasemele koosneb vestlusteemadest, mis sisaldavad ka grammatikat:

Sõnavara ja vestlused:

 • Keelekasutusega seotud väljendid. Abstraktsed nimisõnad. Liitomadussõnad. Väljendid I`d rather …/Id rather not
  Tekst: It`s about time.
 • Inimeste välimuse kirjeldamine ja väljendid selle edasiandmiseks.
  Tekst: Clean and Tidy.
 • Liitnimisõnad. Inimeste kirjeldamine: iseloom. Väljendid tunnete ja meeleolude kirjeldamiseks;
 • Uued sõnad inglise keeles. Kunst ja muusika.
  Tekst: The English language.
 • Onomatopoeetilised sõnad. Loodus.
  Tekstid: Migration. The giant Panda.
 • Tingimused. Reisimine ja puhkus. Väljendid, mis kirjeldavad problemaatilisi situatsioone. Do ja make.
  Tekst: A funny thing happened to me.
 • Põhjus, eesmärk ja tulemus. Teadus ja tehnoloogia.
  Tekst: Gold Rush. If only….
 • Möönmine ja vastandumine. Ajakirjandus ja meedia.
  Tekst: All the good news.
 • Tekstile viitavad sõnad. Poliitika ja ametiasutused. Ameerika inglise keel.
  Tekst: Missing in Mandanga.
 • Kõrvalekaldumine kõnes. Meeldivad ja ebameeldivad tunded.
  Tekst: The annual Dinner and Dance.
 • Mitteloendatavad nimisõnad. Mida teeb su keha?
  Tekstid: A change for better. In a Junk-Shop.
 • Sõnad, mis esinevad ainult mitmuses. Kohustus, vajadus, võimalus ja tõenäosus.
  Grupisõnad nt rahvasumm, vargajõuk. Liikumine ja kiirus. Väljendid, mis on seotud kiituse ja kriitikaga. Tekstid: Getting Things Done. Do the Right Thing.

Inglise keele vestluskursus B2 tasemele lõpetaja:

 • väljendab end selgelt ja üksikasjaliselt kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitab oma seisukohti;
 • saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest;
 • suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega;
 • kirjutab selgeid tekste ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 50 tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 14 tunnist iseseisvast tööst.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

reedeti
29. september - 15. detsember 2023
kell 9.30–11.45

Maht

36 tundi

Hind

252 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee