Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskursus “Afternoon tea” B1 tasemele

Lühikursus sobib neile, kel on B1 tase ja soovivad praktiseerida keelt vabamas õhkkonnas.

Kasutatakse järgmisi materjale: BBC News – aken maailma. Business and Finance. TEA; New Headway. Intermediate, Pre-Intermediate. Lisa pakuvad õpetaja poolt giiditöö ajal Londonis ja Šotimaal kogutud materjalid.

Kursuse eesmärk:

Kursuse põhirõhk on rääkimisjulguse tõstmisel inglise tavade ja eluolu tutvustamise kaudu. Tundides on rohkesti vestlusi ja arutelusid ning vajaduse korral põigatakse põgusalt ka grammatikasse. Et vestlus paremini sujuks, pakume kõrvale tassikese üht inglaste lemmikjooki.

Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:

Sõnavara ja vestlused:

  1. kord – Kes on õnnelik inimene Suurbritannias? Võrdlus meeste ja naiste vahel ning võrdlus Eestiga. Arutelu.
  2. kord – Inglise toit, söögikorrad, toitude TOP 5. Teejoomine Suurbritannias. Kanepikohvikud.
  3. kord – Briti saarte geograafia ja kliima. Ühendkuningriigi erinevad piirkonnad: Inglismaa, Wales, Šotimaa, Põhja-Iirimaa. Mida head tegid vanad roomlased?
  4. kord – Briti parlament, Buckinghami palee. Eelnevalt valmistuda kodus ette tunnis mõne tähtsa tegelase tutvustamiseks.
  5. kord – Peod ja tähtpäevad: jõulud, halloween, pantomiim, veebruari festivalid.

Kursuse lõpetaja:

  • avaldab loetu, kuuldu ja räägitu põhjal julgemalt oma arvamust:
  • on saanud informatsiooni Suurbritannia elu-olust, poliitikast, kultuurist.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 10 kontakttundi, millele lisandub 3 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub tunnivestluste ja vestlusteemade ettevalmistamise kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
27. märts - 24. aprill 2024
kell 15.30–17.00

Maht

10 tundi

Hind

80 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass