Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel väheoskajale A2.1, jätkukursus

Kursus jätkab 2023 sügisel alanud kursust, kuid sobib ka neile, kes on eelnevalt inglise keelt veidi õppinud ja hakanud õpitut unustama. Osalemise eelduseks on elementaartaseme A2.1 teadmised, soovitavalt on eelnevalt läbitud vähemalt 120 tundi. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Elementary.

Inglise keel väheoskajale A2.1 jätkukursuse eesmärk:

Kursus pakub palju võimalusi sõnavara meelde tuletamiseks ja selle täiendamiseks ning grammatika harjutamiseks. Kõige selle juures pannakse suurt rõhku rääkimisjulguse arendamiseks.

Inglise keel väheoskajale A2.1 jätkukursuse sisu:

Läbi võetakse peatükid Unit 6-12.

 • Unit 6. Varasemate õppetükkide tähtsamate teemade kordamine (Units 1-5).
 • Unit 7. Lihtminevik, ajaväljendid, määrsõnad. Erilised sündmused. Lugude jutustamine.
 • Unit 7. Lihtminevik, küsimused, eitused. Oma elusündmustest rääkimine.
 • Unit 8. Loendatavad ja loendamatud nii sõnad. Toidud ja joogid.
 • Unit 8. Toit ja jook. Kas sulle meeldib.. ? Kas sa sooviksid…? Kokkamine sõpradele.
 • Unit 8. Söömine väljas. Tekst: Jäätise ajalugu. Toidupoes.
 • Unit 9. Omadussõnade võrdlusastmed. Linna- ja maaelu. Tekst: Elades kõrgel.
 • Unit 9. Tee küsimine ja juhatamine. Eessõnad. Koha kirjeldamine. Ametlik ja mitteametlik kiri.
 • Unit 10. Liht- ja kestev olevik. Inimeste kirjeldamine. Tekst: Mis juhtub maailmas 1 minuti jooksul?
 • Unit 10. Igapäevased olukorrad. Võrdlemine ja vastandamine. Sidesõnad.
 • Unit 11. Going to-tulevik. Ilm. Ettepanekud ja soovitused.
 • Unit 12. Täisminevik. Verbid TAKE ja GET. Transport ja reisimine. Tekst: 21. saj. maadeavastajad.

Inglise keel väheoskajale A2.1 jätkukursuse lõpetaja:

 • räägib mitmetel õpitud igapäevateemadel ja kasutab erinevaid ajavorme;
 • sõnavara on laienenud ja paranenud on lausete ülesehitus.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

teisipäeviti
23. jaanuar - 16. aprill 2024
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass