Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola Espanol.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 kursuse sisu:

Tundides võetakse läbi peatükid Unidades 1-5

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine jne);
 • perekond;
 • koht, kus ma elan;
 • ruumi kirjeldamine;
 • minu nädal, igapäeva tegevused;
 • hotellis, hotelli teenused;
 • tee küsimine ja juhatamine;
 • toidud ja nende tellimine, kohvikus ja restoranis;
 • enesest rääkimine, isiklikud andmed;
 • minu töö;
 • vaba aja tegevused, huvid.

Grammatika:

 • tegusõna pööramine olevikus;
 • gerundiiv;
 • asesõnade erinevad vormid;
 • arvsõnad 1-1000;
 • eessõnad;
 • enesekohased tegusõnad;

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Hispaania keele algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetaja:

 • vestleb igapäevastel lihtsatel teemadel;
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja annab informatsiooni igapäevaelu kohta;
 • on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht  I semestril on 50 tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 14 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

esmaspäeviti
25. september - 11. detsember 2023
kell 17.30–19.45

Maht

36 tundi

Hind

252 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass