Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola Espanol.

Hispaania keele algajate kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Tundides võetakse läbi peatükid Unidades 1-5

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine jne);
 • perekond;
 • koht, kus ma elan;
 • ruumi kirjeldamine;
 • minu nädal, igapäeva tegevused;
 • hotellis, hotelli teenused;
 • tee küsimine ja juhatamine;
 • toidud ja nende tellimine, kohvikus ja restoranis;
 • enesest rääkimine, isiklikud andmed;
 • minu töö;
 • vaba aja tegevused, huvid.

Grammatika:

 • tegusõna pööramine olevikus;
 • gerundiiv;
 • asesõnade erinevad vormid;
 • arvsõnad 1-1000;
 • eessõnad;
 • enesekohased tegusõnad;

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Hispaania keele algajate kursuse lõpetaja:

 • vestleb igapäevastel lihtsatel teemadel;
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja annab informatsiooni igapäevaelu kohta;
 • on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht  on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Aeg

teisipäeviti
20. september - 13. detsember 2022
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

254 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum