Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele 0-A1.1, hommikul

Kursus on mõeldud algajatele ja sisaldab algteadmisi grammatikast, sõnavarast ning juhatab õpilasi hispaaniakeelsete tekstide lugemisele.
Kasutatakse õpetaja koostatud materjale ja erinevaid õpikuid.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks ja grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks. Samuti luua eeldused baassõnavara omandamiseks ja toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist. Tunnis suheldakse nii hispaania kui eesti keeles.

Suur rõhk on hispaania keele grammatikareeglitel ja igapäevaelus kasutataval sõnavaral:
1. Ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla.
2. Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel.
Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 kursuse sisu:

1. osa
Sõnavara:
Tähestik ja hääldus, tervitused, hüvastijätud. ja tutvumine, nädalapäevad, enesetutvustus, rahvused, elukutsed, keeled, vanus, numbrid, välimus ja iseloom, pere, isiklikud asesõnad.
Grammatika:
Esimesed tegusõnad: llamarse, ser, estar, tener (ennast nimetama, olema, omama)
Küsivad asesõnad.
2. osa
Sõnavara:
Kus Sa õpid? Kus sa töötad? Kus sa elad? Asjad kodus ja klassis. Minu linn ja linnaosa.
Grammatika:
Määrava ja umbmäärane artikli kasutus, tegusõnade pööramine olevikus, kohamäärsõnad, tegusõna ser ja estar.
3. osa
Minu kodu, toad, mööbel. Oma huvide ja soovide väljendamine.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetaja:

  • tajub hispaania keele hääldusnüansse;
  • suudab omandada laiendatud baassõnavara;
  • saab aru hästiartikuleeritud igapäevavestlusest;
  • rakendab algteadmisi kõnesituatsioonides;
  • rakendab keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 42 tundi, mis koosneb 28 kontakttunnist ja 14 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

laupäeviti
23. september - 9. detsember 2023
kell 10-11.45

Maht

28 tundi

Hind

196 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass