Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A1.2

Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised. See on jätkuks 2022. aasta sügisel alanud hispaania keele algajate kursusele, kuid sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud. Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol.

Hispaania keel A1.2 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 6-12.
Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Sõnavara, suhtlemine:

 • lemmikajaviited, hobid, aastaajad, kodust väljas, temaatilised dialoogid;
 • söömine ja joomine Hispaanias, toiduained, tellimine kohvikus ja restoranis;
 • reisimine rongi, bussi ja lennukiga, kellaajad;
 • igapäevane rutiin, nädalapäevad, räägime oma päevast;
 • kuupäevad, ametlik kiri, ilm;
 • reis lennujaamast hotelli, hotelli kirjeldus, toa broneerimine, teenused hotellis, dialoogid;
 • tähtsamad elusündmused, suured arvud, mida tegin eile (nädalavahetusel jne).

Grammatika:

 • sihiliste asesõnade kordamine, asesõnade eessõnalised vormid, ninguno/alguno/nada/tampoco;
 • ebareeglipärased verbid querer/almorzar/poner/pedir/seguir, passiivi moodustamine asesõna -se abil, omadussõna võrdlemine;
 • gerundiiv, kestev olevik, llevar+gerundiiv, ajaväljendid desde hace, verbid venir/conduicir/encontrar;
 • asesõnalised enesekohased verbid, vajadust või kohustust näitavad modaalverbid hay que/tener que/deber;
 • täisminevik, mineviku kesksõna ja selle ebareeglipärased vormid, ülivõrde moodustamine liite -isimo abil;
 • lihtminevik I, ebareeglipärased verbid ser/ir/estar/tener/ decir/hacer;
 • lihtminevik II, ebareeglipärased verbid dar/saber/querer/ver/traducir, ebareeglipärasus verbi tüves, rõhulised omastavad asesõnad.

Hispaania keel A1.2 kursuse lõpetaja:

 • vestleb igapäevastel lihtsatel teemadel;
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja annab informatsiooni igapäevaelu kohta;
 • on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
24. jaanuar - 18. aprill 2023
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

254 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum