Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2022. aasta sügisel alanud kursusele. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursusele tulija oskab:
a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1- 1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, toitudest, elukohast, kirjeldab ruumi ja tunneb viisakusväljendeid.

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud Hola Español.

Hispaania keele A1.2 jätkukursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 13-19:

Sõnavara, suhtlemine:

 • Unidad 13 – reisimine, turismiatraktsioonid, transport;
 • Unidad 14 – puhkus, Costa Blanca, Costa del Sol, ekskursioonid;
 • Unidad 15 – sisseoste tegemas, kingituste valimine, riietusesemed, riidematerjalid, temaatilised vestlused ja dialoogid;
 • Unidad 16 – haigused, arsti juures, kehaosad, mis valutab?, terve eluviis, vestlused ja dialoogid;
 • Unidad 17 – toiduained, turul, hulga väljendid, kui palju maksab?, temaatilised dialoogid;
 • Unidad 18 – ärge saastage keskkonda, viibimine looduses, mis milleks kõlbab, temaatilised vestlused ja dialoogid;
 • Unidad 19 – ma teeksin kõik tema jaoks, kus ja kuidas meeldis veeta puhkust, erinevad puhkuse veetmise viisid, vestlused ja temaatilised dialoogid.

Grammatika:

 • Unidad 13 – lihtminevik 2;
 • Unidad 14 – imperfekti minevik, võrdlemine lihtminevikuga;
 • Unidad 15 – kindla kõneviisi lihttulevik, lihttuleviku ebareeglipärased vormid, tingimuslause 1. tüüp;
 • Unidad 16 – subjunktiivi olevik, palve, kahtluse, käsu, soovi ja ebareaalse olukorra väljendamine subjunktiivis;
 • Unidad 17 – jaatav käskiv kõneviis, ebareeglipärased vormid, en cuanto+subjunktiiv, subjunktiivi kordamine;
 • Unidad 18 – eitav käskiv kõneviis, võrdelmine subjunktiiviga, jaatava käskiva kõneviisi kordamine;
 • Unidad 19 – tingiv kõneviis, ebareeglipäraste vormide sarnasus lihttulevikuga, acabar de+infinitiiv, omadussõna ülivõrre, selle ebareeglipärased vormid.

Hispaania keele A1.2 jätkukursuse lõpetaja:

 • kasutab oleviku ja mineviku põhiaegu ja asesõnu;
 • vestleb igapäevateemadel;
 • esitab küsimusi ja vastab neile;
 • kirjutab kirju ja lihtsaid e-meile sõpradele/tuttavatele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on I semestril 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Warning: Undefined variable $current_term_id in /data01/virt343/domeenid/www.kultuur.ee/htdocs/wp-content/themes/rahvaylikool/single-course.php on line 83
Aeg

teisipäeviti
26. september - 19. detsember 2023
kell 17.30 - 19.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum