Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Leanne Barbo

Olen torupilli- ja kandlemänguga tegelenud 2000. aastate algusest peale. Peale nende pillide ei suuda ma ära öelda ka paljude teiste pillide mängimisest ja proovimisest. Lisaks olen sügavuti tegelenud traditsioonilise laulu ja tantsuga. Lauluülikoolis käin samuti aastatuhande algusest tänini Janika Orase juhendatavas ansamblis Väike Hellero, tantsimisega olen tegelenud tantsuklubides, aga ka täiendanud end väljaspool Eestit ning erinevatel ettevõtmistel kodumaal. 2015. aasta kevadel toimus neljandat korda festival Sabatants, mille üks algatajaid ja korradajaid olen ka mina. Torupilli ja kannelt mängin aga siiamaani kõige enam ja kõige meelsamini. Kannelt olen õpetanud 10 aastat Tabasalu Muusikakoolis, torupilli enamasti laagrites ja eraõpilastele, kuid 2014. aastast veidi ka muusikakoolis. Muusika alal on mul kõrgharidus ja loen enda rahvamuusikalisi teadmisi headeks tänu rahvaluuleõpingutele Tartu Ülikoolis ning pikale praktikale.
Löön kaasa ka läti torupilliansamblis Auli
http://www.auli.lv/en#band

https://www.facebook.com/AuliEtnotranss/