Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Eesti keele klubi õppesisu

Suhtleme ja improviseerime argikeeles järgmistel teemadel:

 • Isikuandmed: tavalised isikuandmed, tundlikud isikuandmed.
 • Maja ja kodu: elukoht linnas ja maal; elupaik ja interjöör; ümbruskond, loodus.
 • Igapäevaelu: olmeolukorrad; igapäevased asjad; aktuaalsed teemad ja probleemid.
 • Vaba aeg ja meelelahutus: hobid ja huvid; raadio ja televisioon; kino, teater, kontserdid, näitused, muuseumid; kunst.
 • Suhted teiste inimestega: tutvuste sõlmimine; vahetu suhtlemine; kehakeel, miimika ja žestid; suhtlus sotsiaalvõrgustikes.
 • Tervis: haigused ja haiguste ennetamine; tervislikud eluviisid, tervislik toitumine; aktiivne eluviis ja sport.
 • Haridus: lasteaedade, lastehoidude, koolide toimimine; elukestev õpe; erialane täiendkoolitus ja huviharidus.
 • Sisseostude tegemine; söök ja jook: tegevus kaupluses, kaubanduskeskuses, kohvikus, restoranis jne.

Eesti keele klubi õpiväljundid:

 • õppija kasutab suhtlemisel uut sõnavara;
 • sõnastab ladusalt oma mõtteid;
 • improviseerib etteantud teemadel;
 • on aktiivne ja julge eesti keele kasutaja.