Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kogukonnaring Kodanikuks olemise ABC

Kui soovin kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördun presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga?

Kodanikuks olemise ABC toimub kogukonnaringina. Kogukonnaringis õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti. Tegemist on õpiringi meetodiga, kus luuakse esmalt turvaline õhkkond ja võimalus olla aktiivselt kaasatud. Juhendaja pole ekspert vaid toetab ja suunab arutelu protsessi, et kõik saaksid kaasa mõelda ja arutelude käigus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning panustada seeläbi koos õppimisse.

Kogukonnaringis käsitletavad teemad:

 • Rahvusvahelisel tasandil: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?
 • Riiklikul tasandil: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus).
 • Kohalikul tasandil: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada? Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas.

Kohtumiste sisukavad:

 1. Tutvumine. Tuttavaks saamine, kursuse kokkulepete sõlmimine, kogukonnaringi kava ja eesmärkide tutvustamine.
 2. Võimude lahususe põhimõtted. Tutvumine põhiseadusega. Seadusandlik ja täidesaatev võim riigis ja kohalikus omavalitsuses ja neid mõjutav õigusruum. Riik – kohaliku omavalitsuse ülesanded, rollid. Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus ja valla/linnavalitsuse ülesanded. Tutvust tehakse peamiste institutsioonidega – riigikontroll, õiguskantsler jne. Kuidas mina saan toetada võimude lahususe põhimõtte järgimist?
 3. Demokraatia ja valimised. Kohtumise fookuses on valimised ja nendega seotud küsimused nagu: kas iga hääl loeb? Kuidas korraldatakse kohaliku omavalitsuse valimisi, kuidas riigikogu ja kuidas europarlamendi valimisi? Kuidas jagunevad mandaadid ja kes valib presidendi? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna valimistes osaleda?
 4. Kodanik kui kogukonna liige. Iga kodanik on osa kodanikuühiskonnast ja saab seeläbi ühineda, osaleda ja otsuseid mõjutada. Mis ühingud, mis valdkondades ja mis hoobadega saavad meie heaolu mõjutada? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna osaleda ja panustada kodanikuühiskonda? Mida saan teha annetades ja kuhu võiks vabatahtlikuna kaasa lüüa? Kust tean, mis vajadused kogukonnas on? Mis on kestlik eluviis (areng) ja kuidas  saan sellesse vastutustundliku kodanikuna panustada?
 5. Kuidas lahendada konkreetset väljakutset? Erinevate kohtumiste käigus on vaadeldud erinevaid väljakutseid. Selle kohumise fookuses on võtta üks konkreetne kohalik või riiklik väljakutse ja selle lahendamisse panustada. Kuidas mina hea kodanikuna saan aidata ühiskondlikke väljakutseid lahendada?
 6. Kokkuvõtted ja tagasiside. Juhendaja teeb kokkuvõtte kogukonnaringis räägitust, püstitatud probleemidest ja pakutud lahendustest.

Kogukonnaringis osaleja:

 • mõistab kodanikuühiskonna toimimist ja teab kodaniku peamisi õigusi ja kohustusi;
 • tunneb riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonide vastutusalasid ja teab otsuste mõjutamise võimalusi;
 • teab võimalusi, kuidas aktiivsema kodanikuna ühiskonnas panustada.

Kogukonnaringi on oodatud osalema kõik, kellel on huvi kodanikuühiskonda tugevdada olles ise aktiivne ja tegus kodanikuühiskonna liige. Registreerumisel palume arvestada kohal käimisega igal kohtumisel. Grupis osaleb kuni 10 inimest.

Kogukonnaringi lõpetamisel väljastab korraldaja osaleja soovi korral tõendi.

Õppekavarühm – Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Tutvu ka Õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
13. veebruar - 19. märts 2024
kell 18.00– 20.00

Maht

16 tundi

Hind

tasuta

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

Vanalinna maja 2.k klass