Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keele jätkukursus taasalustajatele

Kursus on jätkuks septembris 2021 alanule. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel. Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.

Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ja edasiarendamisel.

Vene keele jätkukursus taasalustajatele:

Sõnavara:

 • hotell ja reisimine;
 • restoran ja köök;
 • räägi, mida tegid ja mida ära tegid;
 • töö, telefonikõned;
 • hobi, sünnipäev.

Grammatika:

 • eessõnad;
 • liikumisverbid + kuhu? Kus? Kust?;
 • tegusõnad: imperfekt (Несовершенный вид), perfekt (Совершенный вид);
 • genitiiv (Родительный падеж), dativ (Дательный падеж), instrumentalis (Творительный падеж);
 • omadussõna võrdlusastmed (Сравнительная степень);
 • liikumisverbid ja eesliited.

Vene keele jätkukursus taasalustajatele lõpetaja:

 • kasutab lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase;
 • tutvustab ennast ja teisi ning küsib elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastab samateemalistele küsimustele,
 • loeb ja kirjutab lihtsamaid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Kursuse maht on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
26. jaanuar - 25. aprill 2022
kell 9.00-10.30

Maht

50 tundi

Hind

275 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum