Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele

Taasalustajate kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.

Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ja edasiarendamisel.

Kursuse sisu.
Läbi võetakse järgmised teemad:

Sõnavara:

 • tutvumine,
 • perekond,
 • poes ja turul, maja/korter,
 • nädala plaan
 • puhkus, reisimine
 • vaba aeg, kultuur – raamatud, filmid, teater, televisioon.

Grammatika: Asesõnad. Omastavad asesõnad. Nimisõnad ja sugu. Omadussõnad. Määrsõnad. Tegusõnade pööramine. Minevik. Käänded (Именительный, Предложный, Винительный, Родительный падеж). Liikumisverbid.

Kursuse lõpetaja oskab kasutada lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastata samateemalistele küsimustele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht kursusel on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht koos jätkukursusega on 100 kontakttundi, millele lisandub 34 tundi iseseisvat tööd (I semester 50+17 tundi, jätkukursus 50+17 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Vene keel taasalustajatele 
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin. 

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
25. september - 18. detsember 2019

I grupp kell 9 - 10.30

II grupp kell 18 - 19.30

Maht

50 tundi

Hind

210 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Vene keel taasalustajatele

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

 • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis