Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele

Taasalustajate kursus on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.
Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meelde tuletamisel ja edasiarendamisel.

Kursuse sisu:

Läbi võetakse järgmised teemad:

Sõnavara:

 • tutvumine
 • perekond
 • poes ja turul, maja/korter
 • nädala plaan
 • puhkus, reisimine
 • vaba aeg, kultuur – raamatud, filmid, teater, televisioon

Grammatika:

 • asesõnad
 • omastavad asesõnad
 • nimisõnad ja sugu
 • omadussõnad
 • määrsõnad
 • tegusõnade pööramine
 • minevik
 • käänded (Именительный, Предложный, Винительный, Родительный падеж)
 • liikumisverbid

Kursuse lõpetaja:

 • kasutab lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase
 • tutvustab ennast ja teisi ning küsib elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastab samateemalistele küsimustele.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
8. veebruar - 5. mai 2021
kell 18 - 19.30

Maht

50 tundi

Hind

225€

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee