Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele, jätkukursus hommikul

Kursus on jätkuks septembris 2019 alanule. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.

See on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.
Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.

Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ja edasiarendamisel.

Läbi võetakse järgmised teemad:

Sõnavara:

 • hotell ja reisimine,
 • restoran ja köök,
 • räägi, mida tegid ja mida ära tegid
 • töö, telefonikõned
 • hobi, sünnipäev

Grammatika:

 • Eessõnad.
 • Liikumisverbid+ Kuhu? Kus? Kust?.
 • Tegusõnad: imperfekt (Несовершенный вид), perfekt (Совершенный вид).
 • Genitiiv (Родительный падеж), dativ (Дательный падеж), instrumentalis (Творительный падеж).
 • Omadussõna võrdlusastmed (Сравнительная степень).
 • Liikumisverbid ja eesliited.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • kasutada lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase,
 • ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastata samateemalistele küsimustele,
 • lugeda ja kirjutada lihtsamaid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Vene keel taasalustajatele A 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

 

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev,
22. jaanuar - 20. aprill 2020
kell 9 - 10.30
jätkub alates 18. maist 2020

Maht

50 tundi

Hind

210 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee