Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vene keel taasalustajatele, jätkukursus

Tatjana Soboleva

Kursus on jätkuks septembris 2018 alanule.
Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.

See on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.
Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.
Tähelepanu pöörame nii sõnavarale kui grammatikale.

Kasutatakse õpikut Поехали, С.Чернышев ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursus annab võimaluse hakkama saada igapäevastes situatsioonides nii tööl kui eraelus, avaldada oma arvamust erinevates valdkondades, arendada mõtet päevakohastel teemadel.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste meeldetuletamisel ja edasiarendamisel.

Läbi võetakse järgmised teemad:

Sõnavara:

hotell ja reisimine,
restoran ja köök,
räägi, mida tegid ja mida ära tegid
töö, telefonikõned
hobi, sünnipäev

Grammatika:

Eessõnad. Liikumisverbid+ Kuhu? Kus? Kust?. Tegusõnad: imperfekt (Несовершенный вид), perfekt (Совершенный вид). Genitiiv (Родительный падеж), dativ (Дательный падеж), instrumentalis (Творительный падеж). Omadussõna võrdlusastmed (Сравнительная степень). Liikumisverbid ja eesliited.

Kursuse lõpetaja oskab kasutada lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ja fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste, asjade ja tegevuste kohta ning vastata samateemalistele küsimustele. Oskab lugeda ja kirjutada lihtsamaid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Vene keel taasalustajatele A 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

Tatjana SobolevaÕpetaja Tatjana Soboleva on õppinud filoloogiat Tallinna Ülikoolis. Õpetab vene keelt nii algajatele kui ka edasijõudnutele.
Ta viib läbi kursusi ka ettevõtetes (Eesti Energia, SEB, If Kindlustus, Välisministeeriumis, Nordea, MTA jt) ja töötab paralleelselt Generum Erakoolis.
Lisaks tegeleb tõlkimisega eesti keelest vene keelde.
Tallinna Rahvaülikoolis õpetab 2005. aasta sügisest.

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
21. jaanuar - 15. aprill 2019

I grupp kell 9 - 10.30

II grupp kell 18 - 19.30

Maht

50 tundi

Hind

198 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Vene keel taasalustajatele, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis