Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Veenev tööalane suhtlemine

Oskuslik ja veenev suhtlemine on tänapäeva töökeskkonnas tõeline eelis. Sellel kursusel õpime struktureerima oma mõtteid, parendama väljendusoskust, täpsemini kuulama teiste seisukohti ning nendele selgelt reageerima. Kursuse lõpuks oled tööalases suhtluses selgem, enesekindlam, sisukam ning oskad kiiretes suhtlusolukordades kiiremini mõelda.

Kursuse sisu on: 

 • Inimestevaheline suhtlus. Mis mõjutab sõnumi vastuvõtmist ja kuidas suunata vestluskaaslast ratsionaalsele mõtlemisele? Õpime käivitama kuulaja ratsionaalset mõtlemist.
 • Argumendi koostamine ja esitamine. Õpime väljendama mõtteid argumenteeritud ja veenval viisil, nii et need on põhjendatud ja lahti seletatud.
 • Argumendi kuulamine, vastamine teise poole argumendile ning enda argumendi kriitikale. Õpime eristama suhtluspartneri mõtetes olulist ebaolulisest, tema argumentidele sisukalt vastama ning vastuargumendi peale oma mõtteid kaitsma.
 • Demagoogiale reageerimine, levinumad loogikavead. Õpime märkama emotsionaalset manipulatsiooni (demagoogiat) ning sellele reageerima.

Koolituse läbinud osaleja oskab:

 • suunata vestluskaaslast kaasa mõtlema;
 • struktureerida oma mõtteid ja koostada tugevaid argumente;
 • tööolukorras veenvalt argumenti esitada;
 • kaitsta enda ideid kriitika eest;
 • vastata peamistele emotsionaalse manipulatsiooni võtetele (demagoogia) rahulikult ja ratsionaalselt.

Kursust viib läbi SpeakSmart koolitaja Lauri Kriisa. Lauri hariduslik taust on õigusvaldkonnas –  Tartu Ülikooli bakalaureusekraad ning Leideni Ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelises õiguses. Lauri väitluskarjäär algas aastal 2006 ning sellest ajast on ta kogemuste pagas argumendioskuse koolitamises ja arutelude juhtimises jõudsalt kasvanud.

Tagasiside Lauri tööle varasematelt kursustelt: 

 • Andis info edasi nii, et koolitusel ei domineerinud juhendaja ja loeng, vaid õpe toimus mõnusas arutelu vormis. 
 • Kuulas osalejaid, andis konstruktiivset tagasisidet, selgitas ja põhjendas.  

Tagasiside kursusele: 

 • Väga avatud suhtlusring ja arutelud. Juhendaja innustas kaasa mõtlema, lõi hästi vaba õhkkonna aruteluks. 
 • Kursus oli jagatud selgeteks osadeks. Samm-sammu haaval teema õppimine / praktiseerimine. 

Ootame osalema kõiki, kes soovivad arendada oma tööalast argumenteeritud mõtlemis- ja eneseväljendusoskust. Grupi suurus kuni 15 inimest.

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

 

Aeg

neljapäev
5. - 26. november 2020
kell 18 - 20


Maht

10 tundi

Hind

120 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee