Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Vanema toimetulek oma emotsioonide ja igapäevastressiga. Vaimse tervise teadlik toetamine – Tallinn

Inimese elus on palju erinevaid aegu, olukordi ja väljakutseid. Just isiklik toimetulek mõjutab kõiki teisi toimetulekuid: partnerina, lapsevanemana, töötajana, kolleegina, ühiskonnaliikmena. Suurem teadlikkus iseendast toetab inimese toimetulekut kõige laiemal tasandil ja soodustab rahulolu pakkuvate valikute tegemist igapäevaelus. Loengu olulised sisumärksõnad on teadlikkus, eneseseire, vastutus, valikud.

Kursuse sisu:

I osa 25. oktoober / 2. detsember

Teadlikkus ja eneseseire – vaimse tervise olulised toetajad:

 • isiksuseomaduste mõju eluvaatele ja toimetulekule;
 • ennast ja teisi hoidvad isiksuseomadused, hoiakud ja oskused;
 • teadlikkuse ja eneseseire suurendamise võimalused;
 • elutasakaalu loomine ja jälgimine;
 • isiklik vastutus ja valikuvabadus muutuste teel.

 

II osa 01. november / 9. detsember

Tulen toime tunnetega – tulen toime eluga:

 • tunnete tundmise isiklik ajalugu ja selle mõju;
 • ärevuse ja stressi märgid mõtlemises, käitumises ja kehas;
 • ärevuse ja stressi ennetamine ja leevendamine;
 • negatiivsuse ja positiivsuse lõksud;
 • tunnete reguleerimise põhitehnikad.

Koolituse läbinul:

 • kasvab teadlikkus vaimse tervise teemade olulisuse osas;
 • suureneb arusaam iseenda eripärasest ja suunamise võimalustest;
 • on oskus tunda ära ärevuse ja stressi märke ning tal on valmidus kasutada pingemaanduse ja tunnetega toimetuleku põhitehnikaid.

Sihtgrupp:

üksikvanemad, keerulistes oludes pered, paljulapselised pere, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad. Sihtgrupile tasuta. Tasuta registreerumiseks valida Teenuse rippmenüüst vastav rida.

Õppekavarühm: isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Aeg

esmaspäeviti
25. oktoober ja 1. november 2021
kell 18.00–20.15
kohad täis!


VÕI

neljapäeviti
2. ja 9. detsember 2021
kell 18.00-20.15
kohad täis!

Maht

6 tundi

Hind

10 eurot
sihtgrupile tasuta

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

25. oktoobril ja 1. novembril: IV korruse suur loenguruum 

2. ja 9. detsembril: I korruse suur loenguruum