Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Türgi keel A 1, inglise keele baasil (Turkish for beginners)

Please scroll down for the description in English.

 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada türgi keele põhitõdesid algtasemel. Kursusele on oodatud kõik, kel on huvi türgi keele, kultuuri ja ühiskonna vastu. Samuti need, keda huvitab Türki reisimine, seal õppimine või töötamine.

Õppeprotsessi käigus avaldub türgi ja eesti keele sarnasus oma juurte, loogika, grammatiliste struktuuride ja häälduse poolest.

 

 

Kursuse sisu:

 • algteadmised grammatikast
 • sõnavara ja eneseväljenduse arendamise harjutused
 • dialoogid, rühmavestlused ja kuulamisharjutused.
 • tutvutakse türgi kommete ja kultuuriga.

Sõnavara, suhtlemine:

Igapäevane sõnavara kasutamiseks lihtsamates dialoogides ja vestlustes.

Kursusel osalejad õpivad türgi keeles iseend tutvustama, kirjeldama enda ümbrust, ilmaolusid, igapäevaelu, inimesi, riietust, loomi, tööd, hobisid, erinevaid asukohti, linnatänavaid jne.

Grammatika:

Grammatika põhialused. Mitmuse moodustamine. Tegusõnaga ja tegusõnata lausete ning küsilausete moodustamine. Jaatus ja eitus. Isikulised asesõnad. Kohakäänded.

Kirjutamine:

Kursusel osaleja oskab end kirjalikult tutvustada, kirjeldada enda elukohta, täita erinevaid kirjalikke blankette, kirjutada kirja sõbrale või tuttavale.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab iseennast tutvustada, kirjeldada enda elupaika ja ümbritsevat keskkonda (ilm, inimesed, sündmused jne). Oskab kasutada lihtsamaid oleviku ja minevikuvorme nii kõnes kui kirjas, rääkida igapäevastest tegevustest, hobidest jne. Mõistab lihtsamaid vestlusi ja dialooge. Oskab täita blankette, kirjutada lihtsamaid kirju ja tekste.

Kasutatavad õppematerjalid:

 1. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı”, Yayım Türü, Basım Tarihi ve Yeri: Ders Kitabı – 2014, Çankaya / Ankara
 2. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Çalışma Kitabı”, Yayım Türü, Basım Tarihi ve Yeri: Çalışma Kitabı – 2014, Çankaya / Ankara
 3. Õpetaja koostatud materjalid.

Õppekava nimetus – Türgi keel A 1

Õppekavarühm  – Keeleõpe


IN ENGLISH

The aim of the course is to give an introduction to Turkish language on the beginner’s level. Anyone interested in Turkish language, culture and society is welcome to join the course. Also those interested in travelling to, studying or working in Turkey.

Content of the course:

 • Basic understanding of grammar;
 • Vocabulary and self-expression exercises;
 • Dialogues, group discussions, listening exercises;
 • Introduction to Turkish customs and culture.

In order to pass the course a minimum of 75% participation of classes is required.

Those passing the course successfully will be awarded a certificate of completion.

The student will be assessed through discussions, oral and written translations as well as written grammar exercises.

A successful graduate of the course is able to introduce themselves, describe their place of residence and surroundings (weather, people, events etc). They are able to use basic present and past tenses in speech and writing, talk about everyday activities and hobbies. They are able to understand discussions and dialogues, as well we complete forms, write letters and simpler texts.

The course will take place in English. No Estonian language competency is required.

Study Materials:

 1. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı”, Yayım Türü, Basım Tarihi ve Yeri: Ders Kitabı – 2014, Çankaya / Ankara
 2. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Çalışma Kitabı”, Yayım Türü, Basım Tarihi ve Yeri: Çalışma Kitabı – 2014, Çankaya / Ankara
 3. Slide shows and other visual facilities that the teacher displays and provides.
Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30 - 19.00
28. veebruar - 9. mai 2019

Maht

42 tundi

Hind

189 €

Asukoht

Vene tn 6
II korrus

Registreeru

Türgi keel A 1, inglise keele baasil (Turkish for beginners)

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

 • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis