Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Tiina Meeri kudumiskool edasijõudnutele

Kursuse teemade järjekord või ka sisu võib aasta alguses grupi liikmetega arutades muutuda. Pakutud teemad on üks võimalus keskmise kudumiskogemusega inimeste töövõtete rikastamiseks. Alati on tunnis vaadata rohkem õppematerjali kui sõnastatud tunniteemast paistab. Iga kord saab hoogsamaid kudujaid juhendada ka veidi rohkem, vastavalt nende isiklikele soovidele.

Loomisindu ja head tahet õppida ning areneda!

Koolituse sisu:

Horisontaalsed vööndid. Islandi vits. Kihnu troi loomine. Vikkelkirjad. Korvipind. Arankirjad. Nupud. Väikeste nuppudega rombiline pind. Kahekordne pind parempidise välispinnaga ringselt. Kahekordne ühevärviline soonik ringselt ja edasi-tagasi kootuna. Spiraalsed soonikud. Erinevad soonikkoed. Suurenev ja kahanev ning diagonaalne palmik. Ketipalmik. Nööpaukude kudumine. Väikesed mustrikirjad: mustikas, tähekiri, võrgukiri. Lapiline kudumine. Patentkoed. Täispatent, poolpatent, võrkpatent. Värvilised patentkoed. Patentkudedest arendatud mustrid.

Materjalid:

Igas tunnis võiks ette hoiatamata olla kaasas vähemalt kahte värvi kahekordse maavillase lõnga jämedusega lõnga ja oma lõngaga sobivad vardad (näiteks nr. 2½). Tavaliselt läheb tarvis kaht varrast, aga alatasa on põhjust midagi õppida või läbi proovida viit nn sukavarrast tarvitades. Olgu need siis ikka ühes!

Koeproovide põhilõngaks sobib hele lõng tumedast märkimisväärselt paremini – kõik koepinnad on palju paremini nähtavad. Mustrilõngad olgu võimaluste- või maitsekohased. Enamik õppijaid kirjutab ise midagi üles – ka selleks on mingeid tarbeid vaja.

Kursuse lõpetanu oskab kas peast, märkmete, Tiina Meeri kudumisõpetuse raamatute, telefoniga pildistamise või filmimise abil taasluua:

  • erinevaid silmuste loomise võtteid;
  • väga paljusid patentkudesid – ühevärvilisi, mitmevärvilisi ja ringseid;
  • venitatud silmustega, lõngajooksudega ja hargnema lastud silmustega mustreid;
  • lapilist kudumist, nii ringset kui pinnalist.

Kursuse läbinu on soovi korral kudunud õpetuse kohaselt kaasa lapilise randmega sõrmikud.

Õppekava rühm – Käsitöö
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

laupäeviti
3.veebruar - 20.aprill 2024
kell 11.00–13.15

Tundi ei toimu 24. veebruaril ja 30. märtsil

Maht

30 tundi

Hind

165 eurot

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee