Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Solfedžo jätkukursus

Solfedžo jätkukursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes on läbinud algkursuse ja soovivad oma oskusi täiustada.
Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

Kursusel läbitavad teemad:

  • Laad ja helistik
  • Taktimõõt ja rütm
  • Intervallid
  • Akordid
  • Muusikalised oskussõnad

Jätkame algkursusel omandatud oskuste arendamist keerukamate rütmivormide ja meloodiatega erinevates taktimõõtudes ja erinevates laadides.

Saame teada muusika kooskõladest ja õpime neid eristama – intervallid, kolmkõlad, septakordid ning nende pöörded.

Tutvume tähtharmooniaga ja meloodia harmoniseerimisega.

Kursuse lõpetanu on võimeline aru saama nooditekstist, tunneb intervalle ja akorde ning oskab laulda (mängida) meloodiaid.

NB! Igas tunnis toimub teoreetiliste teadmiste ja oskuste kinnistamine läbi praktilise tegevuse – rütmi- ja meloodiaharjutused, töö intervallide ja akordidega, lihtsad kuuldelised ülesanded, noodist laulmised ja nooditeksti analüüs.

Õppekavarühm – Muusika ja esitluskunstid
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
kell 18.00 - 19.30
01. märts - 17. mai 2023
Tundi ei toimu 29. märtsil ja 03. mail

Maht

20 tundi

Hind

100 eurot

Koolitusjuht

Tiina Rugo

5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6