Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keele vestlus- ja tõlkekursus

Saksa keele tõlkimise ja vestluskursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud saksa keele A1.1 ja mingil määral ka A1.2 kursuse ning soovivad keelt kinnistada ja sõnavara suurendada tõlkimise ja vestlemise kaudu.

Kasutatavad materjalid: Short stories in German for beginners. O. Richards, A. Rawlings, õpetaja koostatud materjalid ja Themen Aktuell 1.

Saksa keele vestus- ja tõlkekursuse eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on sõnavara laienemine ja grammatika parem mõistmine erinevate sobiva raskusastmega tekstide tõlkimise kaudu ning saksa keeles rääkimise arendamine.

Saksa keele vestlus- ja tõlkekursuse sisu:

Kursusel keskendume sobiva raskusastmega tekstide tõlkimisele ning seeläbi grammatika kinnistamisele ja sõnavara suurendamisele. Huvipakkuvaid teemasid grammatikas kordame vastavalt vajadusele. Teeme ka kuulamisharjutusi, et kõrv harjuks kuulama saksa keelt emakeelena kõneleva inimese juttu.

Kursusel on kavas korrata üle saksa keele hääldusreeglid, harjutada saksa keeles rääkimist arendades nii spontaanset vestlusoskust ja julgust saksa keeles kõneleda. Vestlusteemade valikul lähtume nii õppematerjalist, kui ka õpilaste soovidest.
Vähesel määral harjutame ka kirjutamisoskust.
Kursus on pingevaba ja mõnusas õhkkonnas enesearendamine soovitud tulemuse suunas.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:

Tõlgitava teksti põhjal rääkimine, küsimuste moodustamine ning neile vastamine.
Lähtume harjutatavate teemade valikul ka õpilaste soovidest.

Saksa keele vestlus- ja tõlkekursuse lõpetanu:

  • on julgem ja osavam saksa keeles kõnelemises;
  • esitab küsimusi ja vastab neile;
  • on üle korranud ja selgemaks saanud grammatika põhialused.

Õppeklassis on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 34 tundi, mis koosneb 24 kontakttunnist ja 10 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub tunni jooksul toimuvate vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
24. jaanuar - 10. aprill 2024
kell 17.30–19.00

Maht

24 tundi

Hind

168 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass