Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi suhtluskeele veebipõhine kursus: A2.1-tasemele

Kursus sobib neile, kes on rootsi keeles eelnevalt läbinud algtaseme.

Kasutatakse õpikuid Mål 1 ja Rivstart A1+A2.

Õppemeetodid

Veebipõhine kursus toimub keskkonnas Zoom. Kursusel arendatakse nii lugemis,- kuulamis- ja rääkismisoskust kui ka grammatika teadmisi. Tundideks kasutatav keskkond võimaldab teha nii kuulamisharjutusi kui kirjutada ”tahvlile”, jagada saab oma ekraani ning teha dialooge väiksemates gruppides. Õpe toimub minigrupis (4 õppijat).

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika

Sõnade järjekord lauses, reegi- ja ebareeglipärased verbid, lihtminevik, lühivastused, omastavad asesõnad (minu, sinu, meie oma), isikuliste asesõnade objektivorm (mind, sind, meid jne), nimisõna ainsus ja mitmus.

Sõnavara, suhtlemine:

 • Igapäevaelu
 • Ajaväljendid
 • Päevakava
 • Telefonifraasid
 • Perekond ja suguvõsa
 • Põhitoiduained

Kursuse lõpetaja oskab:

 • vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja põhilisi telefonifraase
 • oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust
 • oskab rääkida oma päevast ja näiteks sellest, mis juhtus eile (lihtminevik)
 • oskab rääkida oma toiduharjumustest

 

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
01. juuni - 22. juuli 2020
kell 09.30 – 11.00

Maht

30 tundi

Hind

240 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee