Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keele suhtluskursus B1/B2

Rootsi keele suhtluskursus on suurepärane võimalus arendada nii rääkimis,- kuulamis- kui kirjutamisoskust. Rõhku pannakse spontaansele väljendusoskusele, vestlusele ning arutlemisele, kuid täiendatakse ka grammatikateadmisi.

Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart B1+B2 (peatükid 7 ja 8) ning lisamaterjale.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 8 inimest.

Rootsi keele suhtluskursus teemadena:

arutletakse muuhulgas päevakajaliste uudiste üle Eestis ja Rootsis ning loetakse erinevaid tekste. Räägitakse teemadel Rootsi film ja Ingmar Bergman, põnevad kohad Eestis ja Rootsis ning traditsiooniline Rootsi toit (husmanskost), Rootsi läbi aegade ning Põhjamaade keeled.

Grammatika:

relatiivsed asesõnad ja määrsõnad, mineviku kesksõna, eessõnad ja partiklid, ajaväljendid, tegusõna ajad.

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine  toimub vestluste, paaristööde, grammatikaharjustuste ning tehtud kodutööde kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • omab uusi teadmisi Rootsi ajaloo, kultuuri ning geograafia kohta;
  • oskab kirjeldada huvitavaid kohti või vaatamisväärsusi;
  • kirjutada filmiretsensiooni.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Rootsi keele suhtluskursus on suurepärane võimalus arendada nii rääkimis,- kuulamis- kui kirjutamisoskust. Rõhku pannakse spontaansele väljendusoskusele, vestlusele ning arutlemisele, kuid täiendatakse ka grammatikateadmisi.

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

neljapäeviti
23. september 2021 – 13. jaanuar 2022
kell 15.15-16.45

NB! 23. ja 30. detsember tunde ei toimu

Maht

30 tundi

Hind

180 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee