Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A2.1

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Kasutame ennekõike õpikut Mål 1.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Kursuse sisu:

Grammatika: isikulised asesõnad, nimisõna mitmus, sõnade järjekord lauses, ”mycket” ja ”många” kasutus, tegusõna ajad (põhiliselt olevik ja infinitiiv).

Sõnavara, suhtlemine:

  • mina ja minu pere;
  • minu kodu;
  • päevakava, kell (digitaalne ja analoog), lahtiolekuajad, kuud ja aastaajad;
  • toit;
  • tee juhatamine.

Kursuse maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keele kursus A2.1 taseme lõpetaja:

  • saab aru lihtsama sisuga rootsikeelsetest tekstidest kui teema on talle tuttav;
  • suudab rääkida lihtsas keeles igapäevastel lihtsatel tuttavatel teemadel, näiteks: oma pere ja kodu, jutustada oma päevast, rääkida ilmast ja aastaaegadest Eestis ning Rootsis, küsida ja juhatada rootsi keeles teed.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikooli programmis on rootsi keele kursused Tallinnas algajatele ja edasijõudnutele.

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja”

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
13. september – 22. detsember 2022
kell 12.00-13.30

Maht

60 tundi

Hind

390 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Registreeru

Rootsi keel A2.1