Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel B1/B2 suhtluskeelekursus

Rootsi keele suhtluskursus on suurepärane võimalus arendada nii rääkimis,- kuulamis- kui kirjutamisoskust. Rõhku pannakse spontaansele väljendusoskusele, vestlusele ning arutlemisele, kuid täiendatakse ka grammatikateadmisi.

Arutleme muuhulgas päevakajaliste uudiste üle Eestis ja Rootsis, räägime teemadel tähtpäevad ja traditsioonid (kuidas tähistame näiteks sünnipäevasid, jõule jne oma pere ringis ning laiemalt Eestis ja Rootsis). Arutleme tööelu ning koduste majapidamistööde üle ning käsitleme ka teemat kuritööd ning õnnetused.

Kursusel kasutatakse põhiliselt õpikuid Rivstart B1+B2 ja Mål 2.

Kursuse põhieesmärk on suulise väljendusoskuse parandamine ning sõnavara täiendamine. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd ning kuulamisharjutusi, loetakse ning kirjutatakse tekste.

Kursuse sisu:

  • räägime tähtpäevadest ja traditsioonidest (sünnipäevad, jõulud, uusaasta, Luciapäev jne). Millised on iga pere traditsioonid ning millised tavad ja kombed on Rootsis;
  • räägime erinevatest ametitest, töö otsimisest ning ka majapidamistöödest;
  • täiendame sõnavara, mis puudutab erinevaid õnnetusi ja süütegusid (nt tulekahju, sissemurdmine, õnnetusest teatamine, juhtumi kirjeldamine jne).

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine  toimub vestluste, rühma- ja paaristööde, kuulamisharjustuste ning tehtud kodutööde kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • omab uusi teadmisi Rootsi tavade ja kommete kohta;
  • oskab rääkida tähtpäevadest ja traditsioonidest;
  • oskab rääkida erinevatest ametitest, töö otsimisest ning ka majapidamistöödest;
  • teab sõnavara, mis puudutab erinevaid õnnetusi ja süütegusid.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel rootsi keele kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja”

Aeg

neljapäeviti
03. veebruar - 19. mai 2022
kell 15.15-16.45

NB! 24. veebruaril tundi ei toimu

Maht

30 tundi

Hind

180 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum