Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel B1.2, jätkukursus

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse piirangutest kontakttundide läbiviimisele toimub rootsi keele kursus osaliselt Zoom keskkonnas.

Tegemist on 2.osaga B1.2 keelekursusest, mis alustas sügissemestril. Kursus sobib aga ka neile, kes on muul moel omandanud rootsi keele iseseisva keelekasutaja tasemel.

Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart B1+B2.

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaristööd ja kuulamisharjutusi, loetakse tekste ning tehakse grammatikaharjutusi.

Kursuse sisu:

Kursuse fookus ja teemad võivad kursuse jooksul veidi muutuda, lähtudes osalejate vajadustest.

Grammatika: Eessõnad (hos, till, på), sidesõnad, kaudne kõne, tegusõna ajad (sh tulevik), relatiivsed asesõnad vilket ja något som, tingiv kõneviis.

Sõnavara, suhtlemine:

  • vaba aeg
  • fredagsgmys
  • harjumused ja halvad harjumused
  • Rootsi riigikord ja poliitilised parteid

Kursuse jooksul loeme ühiselt läbi ka ühe rootsikeelse raamatu ning arutleme loetu üle.
Kursuse maht on 40 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Rootsi keele kursus B1.2 taseme lõpetaja

  • oskab rääkida teemal fredagsmys, vaba aeg, head ja halvad harjumused
  • omab põhiteadmisi Rootsi riigikorra, kuningapere ning parteide kohta
  • oskab moodustada tulevikku ja kasutada tingivat kõneviisi
  • mõistab kirjalikke ja suulisi tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda
  • oskab kirjeldada loetud raamatu tegevustikku ning tegelasi, teha sellest lühikokkuvõtte

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikooli programmis on rootsi keele kursused Tallinnas algajatele ja edasijõudnutele.

Foto: Anton Fernando (Unsplash)

 

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja”

Aeg

neljapäeviti
14. jaanuar – 27. mai 2021
kell 15.15-16.45

Maht

40 tundi

Hind

200 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee