Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel B 1.1, I pool

Kursus sobib neile, kes on läbinud A2 taseme või omandanud muul moel (nt Rootsis või tänu tööle) rootsi keele madalamal kesktasemel (st saab hakkama lihtsamates igapäevastes olukordades). Lühike B1 kursus sobib hästi nii keeleoskuste värskendamiseks ja keele praktiseerimiseks kui ka uue sõnavara ning grammatika omandamiseks.


Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärk on suulise väljendusoskuse parandamine, kuid kirjutatakse ka tekste etteantud teemadel, tehakse kuulamis- ning grammatikaharjutusi.

Grammatika, sõnavara, suhtlemine:

Kursuse fookus selgub kursuse alguses, lähtudes osalejate täpsemast keeletasemest ning vajadustest.


Õppekava
 maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö.


Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab väljendada oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta, teha kirjalikke märkmeid.

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

Kursus jätkub jaanuar 2020.

Õppekava nimetus – Rootsi keel B 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

neljapäeviti kell 14 – 15.30
12. september – 19. detsember 2019

Maht

30 tundi

Hind

150 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Erle Jõema

644 1149
5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Rootsi keel B 1.1, I pool

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis