Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Rootsi keel B1.1

Rootsi keel B1.1 e-kursus sobib neile, kelle rootsi keele oskus on tasemel A2. Alustame õpiku Rivstart A1+A2 lõpupeatükkidest. Paraneb õppijate kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, areneb põhisõnavara ning hääldus.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 9 inimest. E-kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

E-kursuse sisu:

Grammatika:

omadussõna võrdlusastmed, ruumiga seotud eessõnad, sitter+adjektiv+ut, nimisõna ja omadussõna määratud vorm, lühivastused, eessõnad aja määramiseks, tegusõna ajad ja sõnade järjekord pealauses ning kõrvallauses.

Sõnavara, suhtlemine:

  • eluase ja mööbel;
  • argisituatsioonid töökohal;
  • telefonikõned ja kontoritehnika;
  • tervis ja kehaosad;
  • uudised ja massimeedia.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keele e-kursuse B1.1 taseme lõpetaja:

  • saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ning pilt toetab heliteksti;
  • saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav;
  • oskab lihtsate lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest, osaleda vestluses tuttavatel teemadel;
  • tunneb muuhulgas telefonifraase;
  • on võimeline kirjeldama oma tervislikku seisundit, rääkima sellest, kuidas ta ennast tunneb.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
13. september – 22. detsember 2021
kell 10.00–11.30

Maht

60 tundi

Hind

360 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

E-kursus toimub Zoom keskkonnas