Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Rootsi keel B1.2

Kursus sobib neile, kes on varasemalt lõpetanud B1.1 taseme kursuse, omavad head esmast keeleoskust madalamal kesktasemel ning kelle eesmärgiks on omandada rootsi keel iseseisva keelekasutaja tasemel.

Kursusel kasutatakse põhiliselt õpikut Rivstart B1+B2 (alguspeatükid).

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaaris-ja rühmatööd, kuulamisharjutusi, loetakse ning kirjutatakse tekste.

Kursuse sisu:

Grammatika:

määrsõnad ja omadussõnad, isikulised ja enesekohased asesõnad, enesekohased tegusõnad, sõnade järjekord pea- ja kõrvallauses, sidesõnad, tegusõnade ajavormid.

Sõnavara, suhtlemine teemadel:

 • sport, spordialad ja varustus;
 • vaba aja veetmine praegu ja vanasti;
 • sõprus, suhted ja isikuomadused;
 • elustiil, raha ning ametid;
 • koduloomad ja metsloomad.

Õppekava maht sügispoolaastal on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

 • mõistab kirjalikke ja suulisi tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
 • oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides;
 • tunneb spordialade ja –varustuse nimetusi rootsi keeles;
 • oskab rääkida oma huvidest ja hobidest;
 • oskab iseloomustada oma sõpru ning arutleda selle üle, mis on talle sõprade juures oluline;
 • oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma arvamust ning anda nõu;
 • teab rootsikeelseid loomanimetusi ning oskab jutustada oma koduloomadest.

Õppekava nimetus – Rootsi keel B1.2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
31. jaanuar – 11. mai 2022
kell 10.00–11.30

Maht

60 tundi

Hind

360 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

E-kursus toimub Zoom keskkonnas