Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Rootsi keel A2

Rootsi keel A2 kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud rootsi keeles algtaseme kursuse või on muul moel omandanud esmase keeleoskuse. Kursust alustatakse õpiku Rivstart A1+A2 keskelt.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 5 inimest. E-kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Rootsi keel A2 e-kursuse sisu

Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika:

eessõnad, ajamäärsõnad, nimisõna määratud ja määramata vorm, också/inte heller kasutamine, sidesõnad, mycket ja många, tror ja tycker kasutamine, lihtminevik ja täisminevik.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu;
 • transport ja tee juhatamine;
 • Rootsi (geograafia, tuntud rootslased, tüüpiline rootsi toit);
 • restoranis tellimine;
 • tutvuse sobitamine;
 • arvutid ja internet.

Õppekava maht on 56 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 19 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Rootsi keel A2 kursuse lõpetaja:

 • oskab vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel ning avaldada lühidalt oma arvamust;
 • oskab küsida ja juhatada teed;
 • saab hakkama restoranis tellimisega ning oskab rääkida lihtsalt ja lühidalt oma toitumisharjumustest;
 • omab üldiseid teadmisi Rootsi kohta;
 • saab aru lihtsama sisuga rootsikeelsetest tekstidest ning lihtsamatest arvutikäsklustest.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Rootsi keel A2 kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud rootsi keele kursuse algtasemel või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses.

Varasematel Anne juhendatud rootsi keele kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
29. september 2021 – 17. jaanuar 2022
kell 12.00–13.30

NB! 27. detsember - 5. jaanuar tunde ei toimu

Maht

56 tundi

Hind

360 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

E-kursus toimub Zoom keskkonnas