Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A2.2

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse piirangutest kontakttundide läbiviimisele toimub kursus osaliselt  Zoom keskkonnas.

Kasutatakse põhiliselt õpikut Rivstart A1+A2.

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine.

Kursuse sisu:

Kursusel kasutatakse paaristööd ja kuulamisharjutusi, loetakse tekste ning tehakse grammatikaharjutusi.

Grammatika: Tegusõna aegade kordamine ja kinnistamine, kaudne kõneviis, relatiivsed kõrvallaused, sidesõnad innan, medan, trots att, även om, för att, omastavad asesõnad ja enesekohased omastavad asesõnad, asesõnad någon, inget, alla, en del jne.

Sõnavara, suhtlemine:

  • suvekodu
  • kombed ja tavad (lauafraasid, peokutsed)
  • Rootsi ja rootslased
  • Rootsi kliima
  • kool ja haridus

Kursuse maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab:

  • rääkida oma suvekodust ja/või sellest, mida talle meeldib/ei meeldi maal teha
  • tunneb paremini Rootsi kombeid ja traditsioone
  • oskab kirjutada lihtsat sünnipäeva vm kutset
  • lugeda lihtsat kirjeldavat faktiteksti
  • rääkida natuke oma kooliajast

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
11. jaanuar – 26. aprill 2021
kell 10.00-11.30

Maht

60 tundi

Hind

300 €