Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Rootsi keel A2.2

Kursusel kasutatakse põhiliselt õpikut Rivstart A1+A2 (alates peatükk 13) ning lisamaterjale.

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel räägitakse ja arutletakse, tehakse paaristööd ja kuulamisharjutusi, loetakse tekste ning tehakse grammatikaharjutusi.

Kursuse sisu:

Kursusel loetakse ja vesteldakse, tehakse suulisi ja kirjalikke tõlgid ja grammatikaharjutusi.

Grammatika: tegusõna aegade kordamine ja kinnistamine, kohamäärsõnad, kaudne kõneviis, relatiivsed kõrvallaused, sidesõnad innan, medan, trots att, även om, för att, omastavad asesõnad ja enesekohased omastavad asesõnad, asesõnad någon, inget, alla, en del jne.

Sõnavara, suhtlemine:

 • töökoht ja ametid, töö otsimine;
 • suvekodu ja elu maal, Rootsi populaarsed suvituskohad;
 • kombed ja tavad (lauafraasid, peokutsed);
 • Rootsi ja rootslased;
 • Rootsi kliima, kool ja haridus.

Kursuse maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • tuleb toime igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • oskab rääkida veidi oma tööst ja tööpäevast, tunneb ameteid;
 • oskab rääkida oma suvekodust ja/või sellest, mida talle meeldib/ei meeldi maal teha; tunneb paremini Rootsi kombeid ja traditsioone;
 • tunneb rootsikeelseid lauafraase ja oskab kirjutada lihtsat sünnipäeva vm kutset;
 • suudab lugeda lihtsat kirjeldavat faktiteksti;
 • oskab jutustada natuke oma kooliajast (lemmikained jne).

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja.”

“Väga meeldiv, kompetentne ja sõbralik õpetaja, mitmekesised tunnid, palju lisamaterjali.”

Õppemeetodid ja lähenemine võõrkeele õppele olid ajakohased ning edendasid õppeprotsessi. Anne on ka väga meeldiv ja tore õpetaja, kes toetab ja julgustab oma õpilasi.

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
31. jaanuar – 11. mai 2022
kell 12.00-13.30

Maht

60 tundi

Hind

360 eurot

Asukoht

E-kursus toimub Zoom keskkonnas