Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A2.1/A2.2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme või omandanud muul moel esmase keeleoskuse.

Alustame õpiku Rivstart A1+A2 keskelt.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika:

Eessõnad, ajamäärsõnad, nimisõna määratud ja määramata vorm, också/inte heller kasutamine, sidesõnad, mycket ja många, tror ja tycker kasutamine.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu
 • transport ja tee juhatamine
 • Rootsi (geograafia, tuntud rootslased, tüüpiline rootsi toit)
 • restoranis tellimine
 • tutvuse sobitamine
 • arvutid ja internet

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse läbinu:

 • oskab vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel ning avaldada lühidalt oma arvamust
 • oskab küsida ja juhatada teed
 • saab hakkama restoranis tellimisega ning oskab rääkida lihtsalt ja lühidalt oma toitumisharjumustest
 • omab üldiseid teadmisi Rootsi kohta
 • saab aru lihtsama sisuga rootsikeelsetest tekstidest ning lihtsamatest arvutikäsklustest

Õppekava nimetus – Rootsi keel A 2.1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
07. september - 13. jaanuar 2021
21. detsember - 06. jaanuar tunde ei toimu
kell 10.00 – 11.30

Maht

60 tundi

Hind

300 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee