Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Refresh your English

Kursus sobib keeleoskuse lihvimiseks, sõnavara täiendamiseks, grammatika värskendamiseks ja rääkimisjulguse andmiseks neile, kellel on vähemalt A 2 tase.
Teemade valikul on silmas peetud vajadusi, mis tekivad suhtlemisel töö- või puhkusereisil olles. Värskendame nii sõnavara kui grammatikat.

Kasutatakse erinevate New Headway 4th Edition õpikute materjale, samuti õpikut Tourism and Catering ja English Vocabulary in Use.

Kursuse eesmärk:
Kursusel on põhirõhk kõneoskuse arendamisel: dialoogid, küsimustele vastamine, individuaalsed kõnelused teatud teemadel.

Läbi võetakse järgmised teemad:

1. Sissejuhatus: viisakusväljendid, vestluse alustamine ja selle edasiarendamine.
Tegusõna ajavormide kasutamine (vastavalt rühma tasemele ja vajadustele).

2. Ärivestlused ja asjaamine ametiasutustes.
Aega näitavate eessõnade kasutamine.

3. Linnas. Vaatamisväärsused. Reisi tegevuskava. Suunad. Tee küsimine ja juhatamine.
Asukohta näitavate eessõnade kasutamine. Get, do ja make kasutamine. Tegusõna mustrid (-ing, to+tegevusnimi).

New Bus for London (NB4L)

4. Lennujaamas. Hotellid: majutuse broneerimine, teenused hotellis. Meelelahutus.

5. Toit, k.a. Eesti rahvustoitude tutvustamine. Menüüdes orienteerumine ja toidu tellimine.
Passiivi kasutamisest.

6. Puhkusel. Erinevad puhkuse liigid: paketipuhkus, ökoturism, teised alternatiivpuhkused jne. Nõuanded reisijatele (nt Egiptuses). Kultuuritraditsioonide austamine teistes riikides.

7. Tervis ja turvalisus välismaal. Enamesinevate haiguste kohta käiv sõnavara, arstivisiit.
Sisseostud. Riietusesemed, erinevad materjalid. Suveniiride ostmine.
Eessõnalised väljendid.

Kursuse lõpetaja vestleb julgemalt, on laiendanud oma senist sõnavara ja värskendanud kunagi õpitud sõnu ja fraase. Ta on saanud juurde enesekindlust vestlemisel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 21 kontakttundi, millele lisandub 7 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Refresh your English
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 - 19.45
6. mai - 17. juuni 2019

Maht

21 tundi

Hind

99 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Refresh your English

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis