Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Pühakute jäljed Tallinna ajaloos

Kursuse eesmärk on näidata, kuidas katoliku pühakulegendid on mõjutanud Tallinna eluolu ja kujunemist; kuidas nende nimed ja atribuudid on kajastunud linna arhitektuuris, geograafias ja mujal; kuidas pühakute kui ideaalinimeste eeskuju on kinnistanud ühiskondlikke alusväärtusi; millised on ajaloolistest isikutest pühakute elulood ja tähtsus; milliseks kujunes Tallinnas suhtumine pühakuisse pärast reformatsiooni kuni meie ajani välja.

Kursus toimub kuue loenguna. Kokku saab osaleja tuttavaks üle paarikümne pühakuga nii ida- kui ka läänekirikust. Viimases loengus sooritavad osalejad loova rühmatöö.

Kursuse lõpetanu:

 • oskab nimetada Tallinna paiku, mille nimedes kajastuvad pühakud;
 • teab:
  • nende pühakute kohta Tallinnas leiduvaid arhitektuuri- ja kunstiväärtusi;
  • pühakute kanoonilist välimust, sümboolikat ja atribuutikat;
  • kanoonilisi elulugusid, imetegusid ja nende ajaloolist konteksti;
  • kuidas iga käsitletud pühaku tegevus mõjutas ühiskondliku mõtte arengut ja edendas headust ühiskonnas;
  • kuidas reformatsioon muutis suhtumist pühakutesse ja kuidas neid on Tallinnas reintrodutseeritud;
 • oskab saadud teadmisi loovalt rakendada.


Õppekavarühm –
 Ajalugu ja arheoloogia
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
24. oktoober - 28. november 2023
kell 17.30-19.00

Maht

12 tundi

Hind

66 eurot

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee