Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel algajatele A1.1 – A1.2

Prantsuse keel algajatele kursusel alustame päris-päris algusest. Põhimaterjaliks on Lauri Leesi Prantsuse keele õpik algajaile, millele lisame abimaterjale alustajaile:

 • Kristiina Rebane Prantsuse verbid;
 • Usborne Internet-Linked FRENCH for Beginners;
 • Fabienne Schreitmülles Prantsuse keel 24 tunniga;
 • Collinsi kirjastuse Easy Learning French Grammar and Practice!;
 • Kirjastus Hachette, Français langue étrangère, „Le nouveau taxi!;
 • Uurime ja kasutame ka veebimaterjale.

Kursuse eesmärk:

Kursus loob esmase baasi edasisteks prantsuse keele õpinguteks nii iseseisvalt kui jätkukursustel.

Prantsuse keel algajatele kursuse sisu:

 • prantsuse keele hääldamine, sõnaliigid;
 • enamkasutatav sõnavara ja väljendid, lausemoodustamine;
 • kursuse jooksul omandame oskuse pidada lühivestlusi. Toime tulla restoranis ja hotellis, mitmetes teistes vestlusolukordades;
 • õpime ära hulga tegusõnu ja oskame neid kasutada nii olevikus, minevikus kui tulevikus;
 • saame ülevaate ka muudest prantsuse keele sõnaliikidest;
 • omandame alustajaina prantsusekeelsete lausete moodustamise jaatavas, küsivas ja eitavas vormis ja kogume hulga fraase, millega vestlust alustada ning jätkata.

BON COURAGE!

Kursuse lõpetaja:

 • räägib, kes ta on, kus ta elab, mida talle meeldib vabal ajal teha;
 • kuhu ta tahaks puhkama sõita, mida lähitulevikus ette võtta, mis filmid ja raamatud talle meeldivad;
 • moodustab küsimusi, on võimeline pidama dialoogi näiteks kohvikus, hotellis, kaupluses, lennujaamas;
 • tõlgib lihtsamaid prantsusekeelseid tekste eesti keelde.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, harjutuste, iganädalaste dialoogide ja õpikutekstide analüüsimise kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Prantsuse keel algajatele kursusel alustame päris-päris algusest. Tunnid toimuvad kord nädalas Pelgulinna majas.

Aeg

kolmapäeviti
2. veebruar - 20. aprill 2022
kell 9.30-11.45

Maht

36 tundi

Hind

198 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

II korruse väike klass