Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Praktilised läbirääkimised

Osalejad saavad ülevaate olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest praktilisest mudelist (liitvad ja jaotavad). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete ning õpetlike videoklippide vaadeldakse lähemalt projekti sisseostulepingu läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Koolituse teemad:
Esimene päev

• Läbirääkimiste olemus – olukorrad, mida saab käsitleda läbirääkimistena. Läbirääkimised kui vastuolu sisaldav osapoolte sõltuvussuhe
• Läbirääkimismeetodite võrdlus ja nende eristavad tunnused – liitvad ja jaotavad läbirääkimised.
• Osapoolte valikud läbirääkimistel – strateegilised ja taktikalised valikud..
• Konflikt kui läbirääkimiste eeldus – Läbirääkimisolukord kui koostöö ja vastuseis, dilemma ja/või paradoks. Konflikti suurendamise ja vähendamise võimalused.
• Mõtlemine ja otsustamine läbirääkimistel – Kiire ja aeglane mõtlemine.
• Suhtlusoskused läbirääkimistel – Kuulamisoskused ja nende kasutamine läbirääkimistel. Küsitlemise ja peegeldamise võtted.

Teine päev

• Seisukohad ja argumendid – Põhimõtteliste piiride esitamine ja seadmine.
• Läbirääkimiste protsess – Ettevalmistus, läbirääkimiste pidamine, lõpetamine ning tulemuste hindamine.
• Läbirääkimiste meeskond – Läbirääkimised meeskonnatööna hõlmavad võimalike rollijaotuste tundmist (aja maha võtmine, vaatleja roll, taktikalised rollimängud).
• Visualiseerimine läbirääkimistel. – meelekaart (mind map), mõistekaart (concept map) ja vookaart (flow chart). Lisaks ka „sirgeldamine“

Kolmas päev

• Läbirääkimiste metoodika „Kutse tantsule“ protsess – Ruumide valik, positsioonivalik, rolli valik, piiride seadmine, meeleolu tekitamine, rütmi loomine, etappide/sammude õppimine/õpetamine, protsessi juhtimine/nautimine, tulemuste jagamine ja hindamine.

Koolitusel läbitakse järgmised praktilised harjutused:

  • Läbirääkimised, kus mõlemal osapoolel on huvi jõuda osapooli rahuldavale tulemusele (arenduslepingud, teenuslepingud)
  • Piiratud ressursi jagamise läbirääkimised (eelarve)
  • Läbirääkimised ühe huvipoole seisukohast lähtuvalt (lepingu muudatused)

Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Tutvu õppekorralduse alustega 

Aeg

EDASI LÜKATUD

Maht

12 tundi
9 tundi auditoorne töö
3 tundi iseseisev töö

Hind

90 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

644 1149
5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee