Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Põlisrahvad – milline maailmavaade ja eluviis on toonud inimkonna läbi aastatuhandete?

Kursus annab ülevaate põlisrahvaste ajaloost ja tänasest olukorrast – nende mitmekesisusest, maailmavaatest, suhetest kogukonnas ja suhetest loodusega, erinevatest tseremooniatest, ühiskonnakorraldusest, kultuurist ja õppimisest. Kursuse eesmärgiks on pakkuda laiemat pilti maailma põlisrahvastest ning siduda neid teadmisi meie enda ajaloo ja kultuuriga vastamaks küsimustele – kas ja kuivõrd oleme ise põlisrahvas, soovime seda olla või uuesti selleks saada?

E-kursus toimub Zoom keskkonnas.

Kursus teemade lõikes:

  • põlisrahvaste olemusest – rahvaste enesemääratlus, mõiste ajalugu, seos rahvusvahelise õigusruumiga. Põlisrahvaste grupid ja asualad. Põlisrahvaste lugu koloniseerimise kontekstis ja nende seisund tänapäeval;
  • põlisrahvaste (loodusrahvaste) maailmavaade – loomislood, arusaam inimese ja teiste olendite kohast maailmas, põlisrahva teadus;
  • põlisrahvaste suhe loodusega – pool-looduslikud elurikkad kooslused (Eestis puisniidud, loopealsed, rannaniidud), pargilaadsed maastikud Põhja-Ameerikas enne vallutust, tohutu loodusandide rohkus varajaste rändurite kirjelduses;
  • tseremooniad – visiooniotsing, tipitseremoonia, tuletseremooniad, puhastustseremooniad,sh higitelk ja saun, kohtade tänamine jne;
  • ühiskonnakorraldus – irokeeside (haudenosaunee) tuhandeaastane demokraatia, selle sünnilugu Rahutegija ja Hiawatha, Kuue Rahva Liit. Jutusaua ring kui põline arutelu- ja otsustusmeetod, selle kogemine.

Põlisrahvaste kursuse läbinu:

  • saab aru põlisrahvaste olemusest – mõiste ajalugu, definitsioonid, põlisrahvad õigusruumis, tunneb mõningaid põlisrahvaste gruppe nimepidi ning teab nende eluala;
  • tajub põlisrahvaste (loodusrahvaste) maailmavaadet, sh suhet loodusega;
  • mõistab tseremooniate olemust, struktuuri ja vajalikkust ning kogeb mõnda lühikest tseremooniat;
  • mõistab jutusaua ringi põhimõtteid ning saab jutusaua ringi kogemuse.

 

Õppekavarühm – Sotsioloogia ja kulturoloogia
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Aeg

Kevad 2022

Maht

10 tundi

Hind

90 eurot

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Asukoht

e-kursus Zoom keskkonnas

Registreeru

Põlisrahvad – milline maailmavaade ja eluviis on toonud inimkonna läbi aastatuhandete?