Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral – Tallinn

Teatud ärevus ja tundeelu kõikuvus kuuluvad inimeseks olemise juurde. Kuna nooruki areng ja kasv on intensiivsed, kuuluvad sellesse ka ärevus ja hirm ning võimalikud on raskused oma tunnetega toimetulemisel. Vanemal on oluline ärevuse märkide osas tähelepanelik olla, et suuta last toetada ja olla ka teadmiste jagajaks. Oluline on õigeaegselt sekkuda ning vajadusel ka välist abi otsida. Loeng annab ülevaate ärevuse ja meeleolukõikumise võimalikest käivitajatest, samuti tunnustest ja põhilistest sekkumisviisidest.

Kursuse programm:

I osa 29. november kell 18.00–20.15

Normaalne ärevus ja ärevushäire – mis on mis:

 • ärevuse tunnused mõtlemises, käitumises ja kehas;
 • levinumad ärevuse ja hirmu põhjused noorukitel;
 • millal ja mil viisil saab tavaärevusest ärevushäire;
 • Millal otsida välist abi, ülevaade ravivõimalustest.


II osa 6. detsember kell 18.00–20.15

Igapäevane toimetulek ärevuse ja meeleolulangusega:

 • ärevuse psühholoogia: mida ja kuidas saame mõjutada;
 • mida me peaksime teadma tunnetest ja kuidas neid reguleerida;
 • ärevuse lahtimuukimine ja teadliku mõjutamise tehnikad;
 • vanema põhitööriistad: teadlikkus, eeskuju, aktsept, kuulamine.

Koolituse läbinul:

 • kasvab teadlikkus oma noorukist lapse vaimse tervise jälgimise osas;
 • suureneb arusaam nooruki meelolulanguste ja ärevuse olemusest ja reguleerimise võimalustest;
 • on oskus paremini märgata nooruki ärevuse ja stressi märke ning tema isiklikus nn tööriistakastis on vajalikud põhitehnikaid, et osata noorukit mõjutada toimetuleku suunas.

Sihtgrupp:

üksikvanemad, keerulistes oludes pered, paljulapselised pere, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad. Sihtgrupile tasuta. Tasuta registreerumiseks valida Teenuse rippmenüüst vastav rida.

Õppekavarühm: isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Aeg

esmaspäeviti
29. november ja 6. detsember 2021
kell 18.00-20.15

Maht

6 tundi

Hind

10 eurot
sihtgrupile tasuta
Kohad täis!

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee