Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – Tallinn

Erinevad põlvkonnad on õppinud erinevatel ajajärkudel ja omavad seega kooliga seoses erinevaid kogemusi. Sageli on vanematel raske mõista, millised raskused võivad olla tänapäeva lastel ja noortel seoses õppimisega. Viimastel aastakümnetel on psühholoogias tehtud mitmeid uurimusi, mis avavad seda teemat. Kursusel tuuaksegi välja uudsed õppimist puudutavad uuringute tulemused ja antakse vanematele nõuandeid, kuidas oma lapse õppimist ja õpimotivatsiooni toetada.

Kursuse eesmärk on anda lapsevanematele teadmisi laste motiveerimise võimalustest õppimisega seoses.

Koolituse teemad:

  • õpimotivatsiooni olemus;
  • uuringud õpimotivatsiooni toetamise teemal;
  • erinevad meetodid, kuidas juhendada noori, kellel on raske õppida.

Koolituse läbinu:

  • teab, millega on noorte õpimotivatsioon seotud;
  • mõistab noorte õppimisega seotud probleeme;
  • oskab vähemalt 3 abistavat võtet, kui õppija ei leia õpimotivatsiooni.

Sihtgrupp:

üksikvanemad, keerulistes oludes pered, paljulapselised pere, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad. Sihtgrupile tasuta. Tasuta registreerumiseks valida Teenuse rippmenüüst vastav rida.

Õppekavarühm: isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Aeg

esmaspäev
8. november 2021
kell 17.30-20.45

Maht

4 tundi

Hind

10 eurot
sihtgrupile tasuta

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee