Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

Koolituse eesmärgid:

 • õppida tundma ja vabastama oma loovust;
 • anda teoreetilisi teadmisi tekstide koostamisest ning ülevaade kirjutamist hõlbustavatest võtetest;
 • harjutada põhilisi kirjutamisvõtteid ning saada tagasisidet oma tööle.

Igasse sessiooni kuuluvad harjutused loovuse äratamiseks ja suurendamiseks, tekstiteoreetiline osa, lühiteksti kirjutamine ja tagasisidestamine.

Koolituse programm:

 • 1. sessioon – 13. oktoober
  Oma kirjutamiskogemuse ja -ressursi uurimine. Kirjutamine ja loovus, loovuse protsess ja mõjutajad.
 • 2. sessioon –  20. oktoober
  Mis on tekst? Millest alata? Idee ja eesmärgi tähendus. Alustamist toetavad võtted. Strukturaalne lähenemine teksti loomisele.
 • 3. sessioon – 27. oktoober
  Teksti raamistik. Teksti kirjutamine: vabadus ja struktuur. Teksti keha, alustamine ja lõpetamine. Üldised kvaliteedinõuded tekstile.
 • 4. sessioon – 3. november
  Teksti keha loomine. Alateemad ja alateema koostis. Eesmärgi, idee ja teema ühtsus. Informeerimine ja/või mõjutamine.
 • 5. sessioon – 10. november
  Teksti mõjususe suurendamine. Dünaamika loomine: kirjeldus ja dialoog. Tasakaal ja pinge tekstis.
 • 6. sessioon – 17. november
  Teksti mõjususe suurendamine. Karakteriseerimine ja detailiseerimine. Teksti sisuanalüüs; teksti hindamise mõõdikud.
 • 7. sessioon – 24. november
  Teksti keel ja stiil. Põhilised stiilivõtted. Lauseehitus. Kirjanduse tunnused, kirjandusteose struktuur.
 • 8. sessioon – 1. detsember
  Teksti toimetamine. Eneseregulatsioon kirjutamisel. Kirjutamismotivatsioon ja selle toetamine.

Koolitusinfo: kõik koolituses osalejad saavad kirjalikud infomaterjalid PDF-failina.
Koolitusmeetodid: miniloengud, loovharjutused, eneseanalüüs, arutelud, tagasisidestamine.

Koolituse tulemusena:

 • tunnevad osalejad paremini iseenda kui looja eripära,
 • omavad ülevaadet tekstile esitatavatest põhinõuetest
 • ning neil on enam teadmisi ja kogemusi, mis hõlbustavad tekstide kirjutamist.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm: Kirjandus ja lingvistika
Tutvu  õppekorralduse alustega

 

Aeg

uus kursus uuenenud kavaga
kolmapäeviti
2. märts - 20. aprill 2022
kell 18.00-20.15

sügisel alanud kursus lõpeb 1. detsember 2021

Maht

24 tundi

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Registreeru

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi