Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

Koolituse eesmärkideks on õppida tundma ja vabastama oma loovust, anda teoreetilisi teadmisi tekstide koostamisest ning ülevaade kirjutamist hõlbustavatest võtetest. Samuti saame harjutada põhilisi kirjutamisvõtteid ning tagasisidet oma tööle.

Igasse sessiooni kuuluvad harjutused loovuse äratamiseks ja suurendamiseks, tekstiteoreetiline osa, lühiteksti kirjutamine ja tagasisidestamine.

Koolituse programm:

 • 1. sessioon – 28. oktoober
  Oma kirjutamiskogemuse ja -ressursi uurimine. Kirjutamine ja loovus, loovuse protsess ja mõjutajad.
 • 2. sessioon –  4. november
  Mis on tekst? Millest alata? Idee ja eesmärgi tähendus. Alustamist toetavad võtted. Strukturaalne lähenemine teksti loomisele.
 • 3. sessioon – 11. november
  Teksti raamistik. Teksti kirjutamine: vabadus ja struktuur. Teksti keha, alustamine ja lõpetamine. Üldised kvaliteedinõuded tekstile.
 • 4. sessioon – 18. november
  Teksti keha loomine. Alateemad ja alateema koostis. Eesmärgi, idee ja teema ühtsus. Informeerimine ja/või mõjutamine.
 • 5. sessioon – 25. november
  Teksti mõjususe suurendamine. Dünaamika loomine: kirjeldus ja dialoog. Tasakaal ja pinge tekstis.
 • 6. sessioon – 2. detsember
  Teksti mõjususe suurendamine. Karakteriseerimine ja detailiseerimine. Teksti sisuanalüüs; teksti hindamise mõõdikud.
 • 7. sessioon – 9. detsember
  Teksti keel ja stiil. Põhilised stiilivõtted. Lauseehitus. Kirjanduse tunnused, kirjandusteose struktuur.
 • 8. sessioon – 16. detsember
  Teksti toimetamine. Eneseregulatsioon kirjutamisel. Kirjutamismotivatsioon ja selle toetamine.

Materjalid: kõik koolituses osalejad saavad kirjalikud infomaterjalid PDF-failina.

Koolitusmeetodid: miniloengud, loovharjutused, eneseanalüüs, arutelud, tagasisidestamine.

Koolituse tulemusena tunnevad osalejad paremini iseenda kui looja eripära, omavad ülevaadet tekstile esitatavatest põhinõuetest ning neil on enam teadmisi ja kogemusi, mis hõlbustavad tekstide kirjutamist.

Õppekavarühm: Kirjandus ja lingvistika
Tutvu  õppekorralduse alustega

 

Aeg

kolmapäev
28. oktoober - 16. detsember 2020
kell 18 - 20.15

Maht

24 tundi

Hind

144 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee