Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

Koolituse eesmärgid:

 • Õppida tundma ja vabastama oma loovust
 • Anda teoreetilisi teadmisi tekstide koostamisest
 • Anda ülevaade kirjutamist hõlbustavatest võtetest
 • Harjutada põhilisi kirjutamisvõtteid, saada tagasisidet

Igasse sessiooni kuuluvad harjutused loovuse äratamiseks ja suurendamiseks, tekstiteoreetiline osa, lühiteksti kirjutamine ja tagasisidestamine.

Koolituse programm:

 • 1. sessioon – 28. oktoober
  Oma kirjutamiskogemuse ja -ressursi uurimine.
  Kirjutamine ja loovus, loovuse protsess ja mõjutajad.
 • 2. sessioon –  4. november
  Mis on tekst?
  Millest alata? Idee ja eesmärgi tähendus.
  Alustamist toetavad võtted.
  Strukturaalne lähenemine teksti loomisele.
 • 3. sessioon – 11. november
  Teksti raamistik.
  Teksti kirjutamine: vabadus ja struktuur.
  Teksti keha, alustamine ja lõpetamine.
  Üldised kvaliteedinõuded tekstile.
 • 4. sessioon – 18. november
  Teksti keha loomine.
  Alateemad ja alateema koostis.
  Eesmärgi, idee ja teema ühtsus.
  Informeerimine ja/või mõjutamine.
 • 5. sessioon – 25. november
  Teksti mõjususe suurendamine.
  Dünaamika loomine: kirjeldus ja dialoog.
  Tasakaal ja pinge tekstis.
 • 6. sessioon – 2. detsember
  Teksti mõjususe suurendamine.
  Karakteriseerimine ja detailiseerimine.
  Teksti sisuanalüüs; teksti hindamise mõõdikud.
 • 7. sessioon – 9. detsember
  Teksti keel ja stiil.
  Põhilised stiilivõtted. Lauseehitus.
  Kirjanduse tunnused, kirjandusteose struktuur.
 • 8. sessioon – 16. detsember
  Teksti toimetamine.
  Eneseregulatsioon kirjutamisel.
  Kirjutamismotivatsioon ja selle toetamine.

Koolitusinfo: kõik koolituses osalejad saavad kirjalikud infomaterjalid PDF-failina.

Koolitusmeetodid: miniloengud, loovharjutused, eneseanalüüs, arutelud, tagasisidestamine.

Koolituse tulemus: Koolitatavad tunnevad paremini iseenda kui looja eripära, nad omavad ülevaadet tekstile esitatavatest põhinõuetest ning neil on enam teadmisi ja kogemusi, mis hõlbustavad tekstide kirjutamist.

Õppekavarühm: Kirjandus ja lingvistika
Tutvu  õppekorralduse alustega

 

Aeg

kolmapäev
28. oktoober - 16. detsember 2020
kell 18 - 20.15

Maht

24 tundi

Hind

144 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee