Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

Koolituse eesmärgid:

• Õppida tundma ja vabastama oma loovust
• Anda teoreetilisi teadmisi tekstide koostamisest
• Anda ülevaade kirjutamist hõlbustavatest võtetest
• Harjutada põhilisi kirjutamisvõtteid, saada tagasisidet

Igasse sessiooni kuuluvad harjutused loovuse äratamiseks ja suurendamiseks, tekstiteoreetiline osa, lühiteksti kirjutamine ja tagasisidestamine.

Koolituse programm 

1.sessioon – 4. märts
Oma kirjutamiskogemuse ja -ressursi uurimine.
Kirjutamine ja loovus, loovuse protsess ja mõjutajad.

2.sessioon –  11. märts
Mis on tekst?
Millest alata? Idee ja eesmärgi tähendus.
Alustamist toetavad võtted.
Strukturaalne lähenemine teksti loomisele.

3.sessioon – 18. märts
Teksti raamistik.
Teksti kirjutamine: vabadus ja struktuur.
Teksti keha, alustamine ja lõpetamine.
Üldised kvaliteedinõuded tekstile.

4.sessioon – 25. märts
Teksti keha loomine.
Alateemad ja alateema koostis.
Eesmärgi, idee ja teema ühtsus.
Informeerimine ja/või mõjutamine.

5.sessioon – 1. aprill
Teksti mõjususe suurendamine.
Dünaamika loomine: kirjeldus ja dialoog.
Tasakaal ja pinge tekstis.

6.sessioon – 8. aprill
Teksti mõjususe suurendamine.
Karakteriseerimine ja detailiseerimine.
Teksti sisuanalüüs; teksti hindamise mõõdikud.

7.sessioon – 15. aprill
Teksti keel ja stiil.
Põhilised stiilivõtted. Lauseehitus.
Kirjanduse tunnused, kirjandusteose struktuur.

8.sessioon – 22. aprill
Teksti toimetamine.
Eneseregulatsioon kirjutamisel.
Kirjutamismotivatsioon ja selle toetamine.

Koolitusinfo: kõik koolituses osalejad saavad kirjalikud infomaterjalid pdf-ina.
Koolitusmeetodid: miniloengud, loovharjutused, eneseanalüüs, arutelud, tagasisidestamine.

Koolituse tulemus: Koolitatavad tunnevad paremini iseenda kui looja eripära, nad omavad ülevaadet tekstile esitatavatest põhinõuetest ning neil on enam teadmisi ja kogemusi, mis hõlbustavad tekstide kirjutamist.

Tutvu  õppekorralduse alustega

 

Aeg

kolmapäev, 4. märts - 22. aprill 2020
kell 18 - 20.15

Maht

24 tundi

Hind

132 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee