Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

Koolituse eesmärgid:

• Õppida tundma ja vabastama oma loovust
• Anda teoreetilisi teadmisi tekstide koostamisest
• Anda ülevaade kirjutamist hõlbustavatest võtetest
• Harjutada põhilisi kirjutamisvõtteid, saada tagasisidet

Igasse sessiooni kuuluvad harjutused loovuse äratamiseks ja suurendamiseks, tekstiteoreetiline osa, lühiteksti kirjutamine ja tagasisidestamine.

Koolituse programm 

1.sessioon – 16. oktoober
Oma kirjutamiskogemuse ja -ressursi uurimine.
Kirjutamine ja loovus, loovuse protsess ja mõjutajad.

2.sessioon –  23. oktoober
Mis on tekst?
Millest alata? Idee ja eesmärgi tähendus.
Alustamist toetavad võtted.
Strukturaalne lähenemine teksti loomisele.

3.sessioon – 30. oktoober
Teksti raamistik.
Teksti kirjutamine: vabadus ja struktuur.
Teksti keha, alustamine ja lõpetamine.
Üldised kvaliteedinõuded tekstile.

4.sessioon – 6. november
Teksti keha loomine.
Alateemad ja alateema koostis.
Eesmärgi, idee ja teema ühtsus.
Informeerimine ja/või mõjutamine.

5.sessioon – 13. november
Teksti mõjususe suurendamine.
Dünaamika loomine: kirjeldus ja dialoog.
Tasakaal ja pinge tekstis.

6.sessioon – 20. november
Teksti mõjususe suurendamine.
Karakteriseerimine ja detailiseerimine.
Teksti sisuanalüüs; teksti hindamise mõõdikud.

7.sessioon – 27. november
Teksti keel ja stiil.
Põhilised stiilivõtted. Lauseehitus.
Kirjanduse tunnused, kirjandusteose struktuur.

8.sessioon – 4. detsember
Teksti toimetamine.
Eneseregulatsioon kirjutamisel.
Kirjutamismotivatsioon ja selle toetamine.

Koolitusinfo: kõik koolituses osalejad saavad kirjalikud infomaterjalid pdf-ina.
Koolitusmeetodid: miniloengud, loovharjutused, eneseanalüüs, arutelud, tagasisidestamine.

Koolituse tulemus: Koolitatavad tunnevad paremini iseenda kui looja eripära, nad omavad ülevaadet tekstile esitatavatest põhinõuetest ning neil on enam teadmisi ja kogemusi, mis hõlbustavad tekstide kirjutamist.

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

kolmapäeviti kell 18 - 20.15
16. oktoober - 4. detsember 2019

Maht

24 tundi

Hind

132 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

I korrus

Registreeru

Loovkirjutamise kursus ehk kuidas vabastada oma loovus ja lihtsustada tekstide sündi

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis