Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loengusari vaimsest tervisest

Vaimse tervise väljaõpe algajatele toimub seitsme kohtumise vältel. Kursus koosneb seitsmest eraldi loengust, mille seast võib valida ühe, mitu või ka kõik. Igal loengul tutvustatakse vähemalt ühte meetodit, mida igaüks saab ise oma vaimse tervise hoidmise jaoks kasutada.

Vaimset tervist võib võrrelda kaladega vees – kui vaimse tervisega on hästi, ei pane me seda tähelegi, probleemide tekkimist märkame aga kohe ja see mõjutab kõike: meie heaolu, meie elurõõmu, meie suhteid ja suutlikkust.

Seejuures ei ole vaimse tervise probleemid harvad:
• 25-40%-l inimestest on elu jooksul mõni psüühikahäire.
• 38%-l Euroopa Liidu elanikest on viimase aasta jooksul olnud psüühikahäire.
• Psüühikahäired on juhtivaks haigestumise tõttu kaotatud eluaastate põhjustajaks.
• Tavalisemad häired on ärevushäired ja meeleoluhäired.
(WHO, NIMH,European Neuropsychopharmacology, ECNP report 2011, Steel et al 2014, WHO, 2013, TAI)

Enda vaimse tervise toetamiseks saab ise palju ära teha. Samuti saab igaüks meist olla toeks lähedaste vaimse tervise raskuste korral ning täiendava abi poole suunamisel.
Kursusele oodatakse kõiki, keda huvitab vaimne tervis üldisemalt, teadmised erinevatest vaimse tervise häiretest ning see, kuidas nii iseenda vaimset tervist hoida, kui ka lähedast või tuttavat toetada.
Kursuse viivad ellu MTÜ Peaasjad koolitajad psühholoog Elina Kivinukk ja kliiniline psühholoog Ailen Suurtee. Peaasi.ee on veebikeskkond, mis pakub teaduspõhist infot vaimse tervise hoidmisest ning ka nõustamisvõimalust.

Kursuse täismahus läbinu:

  • mõistab põhisamme tuttava või lähedase esmaseks toetamiseks vaimse tervise mure korral;
  • mõistab, kuidas enda vaimset tervist toetada ning oskab selleks mõnda meetodit;
  • tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
  • tunneb ära tunneb ära vaimse tervise teemalise häbimärgistamise ning mõistab selle mõju.

24. sept Sissejuhatus vaimsesse tervisesse – Ailen Suurtee

Loengu raames antakse ülevaade sellest, mis on vaimne tervis ja mida käsitletakse vaimse tervise häiretena. Samuti saab teada esmastest eneseabivõtetest ning abivõimalustest. Selgub, mis on kõige põhilisem, mida igaüks meist saab teha selleks, et ta vaimne tervis oleks parem.

 8. okt Kuidas me vaimsest tervisest räägime? – Elina Kivinukk

Kuidas hakata sõbra või tuttavaga vaimse tervise teemal kõnelema? Milliseid sõnu kasutada, kuidas kenasti kuulata? Nii lähedastega suheldes kui ka laiemalt mängib siinjuures rolli see, kuidas end igapäevaselt väljendame ning milliseid pealkirju või pilte (sotsiaal)meedias kajastatakse. Loengus arutletakse ühiselt vaimse tervise ja psüühikahäirete häbimärgistamise ning kaasnevate eelarvamuste ja müütide üle.

 22. okt Depressioon ja selle märkamine – Ailen Suurtee

Mis on depressioon – kas moesõna või reaalne haigus? Millised on depressiooni tunnused, tekkepõhjused ja riskifaktorid? Kuidas saab depressiooni ennetada? Arvestades, et meeleoluhäired ja depressioon on ühed levinumad vaimse tervise probleemid, katsetatakse eneseabitehnikaid ning arutatakse, kuidas olla toeks depressioonis lähedasele või kolleegile.

  5. nov Ärevus ja sellega toimetulek – Elina Kivinukk

Ärevus on nagu seesmine häiresüsteem. Ta valmistab meie keha ohuks ette, aga aitab ka teavitada meile olulistest sündmustest. Ärevust kogevad kõik inimesed, kuid vahel võib see kujuneda häireks, mis mõjutab igapäevaelu. Ärevushäired on väga levinud (elu jooksul 10-28% inimestest) ning esinevad igas vanuses inimestel. Seetõttu on tark süveneda ärevuse erinevatesse vormidesse ning uurida võimalusi, kuidas ennast või lähedast liigses ärevuses toetada.

  19. nov Kanep ja vaimne tervis – Elina Kivinukk

Millised on kanepi tarvitamise mõjud? Kui ohutu või ohtlik kanep tegelikult meie vaimsele tervisele on? Kuidas kanepi teemal lapse või sõbraga juttu alustada? Koolitusel toetatakse kriitilist mõtlemist, teadvustatakse kanepitarvitamise ohte ning seda, kuidas teemat käsitleda ning teha teadlikke otsuseid. Seejuures tutvustatakse ka Valiku programmi, mis toetab tasuta kanepist loobujaid.

  3. dets Kuidas pakkuda vaimse tervise alast esmast toetust? – Ailen Suurtee

Paljud meist teavad põhimõtteid, mille alusel pakkuda füüsilist esmaabi. Kuid kas me teame, milliste põhisammude alusel pakkuda esmast toetust emotsionaalsete ja vaimsete raskuste korral? Kuidas aidata lähedast, tuttavat, kolleegi? Nii nagu füüsilise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse esmaabi puhul võtta arsti rolli, küll aga võime sellegipoolest olla just see, kes toetab kõige olulisemal hetkel ning pakub leevendust kriisiolukorras. Koolitusel käsitletaksegi, kuidas seda teha ning millist olulist rolli selle juures mängivad näiteks toetav kuulamine, professionaalse abi kasutamise julgustamine ning eneseabi võimaluste tutvustamine.

 17. dets Tööstress ja läbipõlemine – Ailen Suurtee

Mis on stress ja miks ta tekib? Millised on läbipõlemise faasid ja kuidas ohumärke ära tunda? Kaardistame tööstressi mõjutavaid tegureid ja arutleme erinevate viiside üle, kuidas nendega toime tulla. Olulise osana koolitusest teeme plaani stressi edukaks juhtimiseks.

Õppekavarühm – Psühholoogia
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäev
24. september - 17. detsember 2020
kell 18.00 - 19.30

Maht

14 tundi

Hind

Kogu kursus 140 €
Üks loeng 20 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee