Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Loengusari: Miks andmed on olulised?

Andmed on muutumas üha väärtuslikumaks, neid kaitstakse nii seaduste kui ka IT süsteemidega. Samas ei ole kunagi varem ajaloos inimeste kohta rohkem avalikke andmeid internetis olnud kui praegusel ajal. Kas andmed on saamas digitaalse ajastu uueks valuutaks? Kuidas oma andmeid, seda isiklikku varandust kaitsta ja milline võiks olla meie elementaarne andmekaitse teadlikkus?

Loengusarja “Miks andmed on olulised?” eesmärk on tõsta andmekaitse alast teadlikkust. Osalema on oodatud kõik, kellel on isiklik huvi või tööalane kokkupuude andmekaitse valdkonna teemadega ning soov oma teadmisi laiendada või värskendada. Loengusari koosneb viiest loengust ning paneelarutelust.

NB! Loengusarja saab osta kogu sarjana aga ka üksikute loengutena. Soovitatav on osaleda kindlasti esimeses loengus, et teisi paremini mõista.

Registreerudes palume märku anda “Küsimused/ kommentaarid koolitajale” lahtris, kas osalete kohapeal või Zoom keskkonnas.


17. märts. Sissejuhatus andmekaitsesse- Liisa Ojangu

Esimese loengu käigus saab selgeks, mida käsitletakse üldse isikuandmetena ning millised on tähtsamad mõisted ja põhimõtted andmekaitseõiguses. Samuti saab ülevaate, kas ja millistel tingimustel tohib isikuandmeid töödelda ning milliseid erandeid meie seaduses ette on nähtud. Peatutakse pikemalt õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemise võimaluse juures, kuivõrd varasemalt Eesti õiguses sellist alust otseselt ei olnud. Lisaks saab ülevaate inimese õigustest tema isikuandmete töötlemisel ning andmetöötleja peamistest kohustustest.

24. märts. Andmekaitse töösuhetes – Merit Valgjärv

Loengu tulemusel saab osaleja ülevaate, millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused erinevates töösuhte etappides. Samuti oma õigustest ja võimalustest õiguskindlalt isikuandmete töötlemine vormistada. Vastuse saab ka küsimusele, mida teha isikuandmetega peale töösuhte lõppu ja millised on poolte õigused peale seda.

31. märts. Internetis andmete avaldamine- Tea Kookmaa ja Jana Frolova

Loengus räägitakse isikuandmete internetis avaldamisest ning samuti laiemalt isikuandmete töötlemisest erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel ning äppides. Osaleja saab teada, millal on fotode, videote ja teiste andmete internetis jagamisel vaja järgida isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud reegleid. Teise teemana räägime isikuandmete töötlemisest sotsiaalmeedia platvormidel – kuidas ära tunda andmekaitse mõttes usaldusväärset sotsiaalmeedia platvormi. Osaleja saab teada, mida tuleb sotsiaalmeedias enda isikuandmete jagamisel tähele panna, kuidas maandada sotsiaalmeedia platvormide kasutamisel enda andmekaitsealaseid riske.

7. aprill. Küberturvalisus- Raini Mihkelson

Küberturvalisuse loengu käigus saab osaleja teada küberturbe põhialused koos mõistete ja printsiipidega. Vaadatakse praktilisi näiteid ja osalejale selgitatakse digiruumis varitsevaid ohte just tavakasutaja vaatenurgast.
Loengu põhifookus on praktilistel näpunäidetel ja viisidel, kuidas ennast kaitsta ning kuidas turvaliselt toimetada digiruumis.

14. aprill. Isikuandmete töötlemine tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas- Nele Nisu

Isikuandmete töötlemisel tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ei saa me mööda ka eriliigiliste isikuandmete töötlemisest. Need andmed tekivad enamasti elulistest vajadustest lähtudes – näiteks tuleb päästa kellegi elu, teavitada õiget asutust märgates abivajavat last või määrata puude raskusaste teatud toetuste taotlemiseks. Loengu käigus tutvustatakse kuulajale kokkuvõtvalt valdkondlike normide alusel andmete töötlemise eesmärke ja seda nii teenuse osutaja kui riigi vaatest. Riiklike andmekogude puhul on oluline rõhutada, et just tänu kokkulepitud andmestandarditele ja meie turvalisele x-teele, on saanud võimalikuks mitmed mugavad e-lahendused, sealhulgas patsiendile endale.

21.aprill. Paneelarutelu.

Arutelu eesmärk on võtta loengusari kokku, vastata veel õhku jäänud küsimustele, kõnetada teemaga seotud dilemmasid ning heita pilk võimalike tuleviku arengusuundade poole. Paneelarutelus osalevad Liisa Ojangu, Raini Mihkelson, Tea Kookmaa ning Jana Frolova. Paneelarutelu juhib Tallinna Rahvaülikooli koolitusjuht Sigre Suurvarik. Loengusarja vältel ootame osalejatelt paneeli jaoks küsimusi, mille seast arutelu juht teeb valiku.

 

Loengusarja läbinul tekib kõrgendatud teadlikkus andmete kaitsmise vajalikkusest, võimalustest ja viisidest käsitletavate valdkondade lõikes.

Õppekavarühm- Arvutikasutus
Tutvu ka Õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikoolis toimuva loengusarja “Miks andmed on olulised?” eesmärk on tõsta andmekaitse ja küberturvalisuse alast teadlikkust.

Aeg

kolmapäev
17. märts - 21. aprill
kell 18.00 - 19.30

Maht

12 tundi

Hind

üksikloeng 25 €
loengusari 125 €

Koolitusjuht

Sigre Suurvarik

5887 7165

sigre.suurvarik@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

Vanalinna maja III korruse teatrisaal

ja Zoomi vahendusel