Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kuidas orienteeruda Eesti tööturul?/ How to Find your Place in the Estonian Labour Market?

Kursuse eesmärk on pakkuda Eesti tööturule (tagasi)saabujatele tuge siinsel töömaastikul orienteerumisel. Kursus aitab tuua selgust tööturul toimuvasse ja leida osalejate endi sisemisi ressursse rahuldust pakkuva tööelu kujundamiseks. Kursus toimub inglise keeles.

Kursuse sisuks on:

 • Eesti tööturu tutvustus ja kultuurilised eripärad tööelus,
 • muutuste psühholoogilised aspektid ja seaduspärasused,
 • enesepositsioneerimine tööturul,
 • praktiline info koolitus-, töö- ja toetusvõimaluste kohta.

Koolituse läbinud osaleja:

 • mõistab muutusolukordade psühholoogilist dünaamikat ja oskab ennast nende erinevates faasides toetada,
 • valdab praktilist tööturuinfot: teab, milliseid omadusi ja oskusi kaasaegne tööturg väärtustab ja omab infot erinevate enesetäiendamise võimaluste kohta ning tunneb Eesti töökultuuri eripärasid,
 • oskab ennast tööturul positsioneerida: on praktiseerinud erinevaid meetodeid oma töise hetkeolukorra kaardistamiseks; on teadlik oma tööalastest soovidest, sisemistest ressurssidest, arengukohtadest ja valikuvõimalustest,
 • teab, kuidas kaardistada konkreetsed sammud oma tööalaste eesmärkide poole liikumiseks.

Õppekavarühm – Isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega


How to Find your Place in the Estonian Labour Market?

This course is aimed at offering newcomers to the Estonian labour market orientation in the local work landscape. The course helps pariticipants to clairfy what is happening in the labour market and to find their own inner resources for shaping a fulfilling work life. The course is lectured in English.

The content of the course is:

 • psychological aspects and regularities of change,
 • introduction to the Estonian labour market and its cultural characteristics,
 • positioning yourself in the labour market,
 • practical information on training, employment and support opportunities.

Once trained, the participant will:

 • have an understanding of the psychological dynamics of change situations and be able to navigate through its different phases,
 • possess practical labour market information: know what qualities and skills the modern labour market values, be informed about various opportunities for self-improvement and know the peculiarities of Estonian work culture,
 • be able to position herself/himself in the labour market: have practised various methods for mapping his/her current work situation; be aware of his / her professional wishes, inner resources and development options,
 • know how to plan specific steps to move towards personal work goals.
Aeg

10. ja 11. aprill 2021
10. aprill kell 10.00 - 16.45
11. aprill kell 10.00 - 15.00

Maht

14 tundi

Hind

126 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee