Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Argumenteerimise algkursus “Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?”

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Kohtumiste sisu:
1. Inimestevaheline suhtlus. Miks argumenteerida ja kus argument töötab?
2. Argumendi koostamine, kasutamine ja analüüsimine
3. Argumendi kuulamine, kuuldud argumendi ümberlüke ja enda seisukoha taastugevdamine
4. Demagoogiale reageerimine, levinumad loogikavead

Harjutame mõtteid välja ütlema argumenteeritud viisil, nii et need on põhjendatud ja lahti seletatud. Sel moel käivitavad sinu seisukohad kuulajas ratsionaalse mõtlemise ja otsustamisprotsessi. Õpime kursusel märkama emotsionaalset manipulatsiooni (demagoogiat) ning sellele adekvaatselt reageerima. Samuti õpime suhtluspartneri mõtetes eristama olulist ebaolulisest, tema argumentidele sisukalt vastama ning vastuargumendi peale oma mõtteid kaitsma.

Kursuse lõpuks oled argumenteeritud suhtluses sisukam ja rahulikum, mõtlemis- ja suhtlemisprotsessis kiirem ning sa ei tunne enam nii suurt vaimset pinget, kui pead oma seisukohta põhjendama või kaitsma.

Kohtumiste käigus toimub õpe võimalikult suurel määral diskussioonina, kus osalejad saavad aktiivselt oma mõtetega panustada. Koolitaja küsib osalejatelt küsimusi ning tekitab arutelu, mille käigus jõutakse praktiliste soovituste ja lahendusteni. Arvestame erinevate õpistiiliga osalejatega ning kasutame õppematerjalina nii audiovisuaalseid vahendeid, kirjalikke materjale kui ka suhtlemist. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna.

Lisaks juhendaja kavandatud toimub ka osalejate poolt tõstatatud teemakohaste küsimuste arutamine. See võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja vastutada selle eest, et ta saaks koolituselt vastuse just teda ennast huvitavale küsimusele koolituse temaatikas.

Ootame osalema kõiki, kes vajavad oma töös ning soovivad parandada oma argumenteeritud mõtlemis- ja eneseväljendusoskust. Grupi suurus kuni 15 inimest.

Koolituse läbinud osaleja oskab:
– analüüsida, miks ja millises suhtlusolukorras argumenti kasutada;
– struktureerida oma mõtteid ja koostada tugevaid argumente;
– reageerida peamistele emotsionaalse manipulatsiooni võtetele (demagoogia) rahulikult ja ratsionaalselt.

Kursuse lõpetanul on võimalik oma oskusi süvendada jätkukursusel “Üksikutest argumentidest tervikliku seisukohani”

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

neljapäeviti
kell 18 - 20
24. okt - 14. novMaht

10 tundi

Hind

120 €

Asukoht

Vene tn 6
III korrus