Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Komplektkursus: Argumenteerimine

Algkursus: Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.

Kohtumiste sisu:
1. Inimestevaheline suhtlus. Miks argumenteerida ja kus argument töötab?
2. Argumendi koostamine, kasutamine ja analüüsimine
3. Argumendi kuulamine, kuuldud argumendi ümberlüke ja enda seisukoha taastugevdamine
4. Demagoogiale reageerimine, levinumad loogikavead

Harjutame mõtteid välja ütlema argumenteeritud viisil, nii et need on põhjendatud ja lahti seletatud. Sel moel käivitavad sinu seisukohad kuulajas ratsionaalse mõtlemise ja otsustamisprotsessi. Õpime kursusel märkama emotsionaalset manipulatsiooni (demagoogiat) ning sellele adekvaatselt reageerima. Samuti õpime suhtluspartneri mõtetes eristama olulist ebaolulisest, tema argumentidele sisukalt vastama ning vastuargumendi peale oma mõtteid kaitsma.

Kursuse lõpuks oled argumenteeritud suhtluses sisukam ja rahulikum, mõtlemis- ja suhtlemisprotsessis kiirem ning sa ei tunne enam nii suurt vaimset pinget, kui pead oma seisukohta põhjendama või kaitsma.

Kohtumiste käigus toimub õpe võimalikult suurel määral diskussioonina, kus osalejad saavad aktiivselt oma mõtetega panustada. Koolitaja küsib osalejatelt küsimusi ning tekitab arutelu, mille käigus jõutakse praktiliste soovituste ja lahendusteni. Arvestame erinevate õpistiiliga osalejatega ning kasutame õppematerjalina nii audiovisuaalseid vahendeid, kirjalikke materjale kui ka suhtlemist. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna.

Lisaks juhendaja kavandatud toimub ka osalejate poolt tõstatatud teemakohaste küsimuste arutamine. See võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja vastutada selle eest, et ta saaks koolituselt vastuse just teda ennast huvitavale küsimusele koolituse temaatikas.

Ootame osalema kõiki, kes vajavad oma töös ning soovivad parandada oma argumenteeritud mõtlemis- ja eneseväljendusoskust. Grupi suurus kuni 15 inimest.

Koolituse läbinud osaleja oskab:
– analüüsida, miks ja millises suhtlusolukorras argumenti kasutada;
– struktureerida oma mõtteid ja koostada tugevaid argumente;
– reageerida peamistele emotsionaalse manipulatsiooni võtetele (demagoogia) rahulikult ja ratsionaalselt.

Jätkukursus: Üksikutest argumentidest tervikliku seisukohani

Kursus on mõeldud osalejatele, kes on varem õppinud argumentide koostamist, ümberlükkamist ja struktureeritud kuulamist. Jätkukursus keskendub eelmainitud teemasid aluseks võttes terviklike seisukohtade koostamise teooriale ning argumenteerimisoskuse süvendatud praktilisele rakendamisele, mistõttu on sellel kursusel eelduseks:

· Tallinna Rahvaülikooli kursuse „Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?“ või
· mõne SpeakSmart argumenteeritud suhtlemisoskuste 1-päevase koolituse läbimine.

Jätkukursus on praktilise ülesehitusega, mis tähendab, et osalejatelt oodatakse materjalide aktiivset analüüsi, kaasa töötamist ning käsitletud teemade praktilist rakendamist grupiülesannetes ja võimalusel ka kohtumiste vahel.

Jätkukursusel räägime:
· erinevatest arutelutüüpidest, mida igapäevaelus kohtame,
· sellest, kuidas väärtused mõjutavad praktilisi arutelusid,
· kuidas ennetada võimalikke vastuargumente,
· kuidas koostada mitmetasandilist argumenti,
· mis on raamistamine ja kuidas see aitab argumentatsiooni tugevdada,
· kuidas erinevaid argumente omavahel võrrelda (näidata oma argumentide olulisust võrreldes vastaspoole omadega).

Kursuse kava kohtumiste järgi:
1. Kuidas argumentatsiooni üles ehitada ja erinevaid argumente kaaluda?
2. Argumendi mitu tasandit; kuidas arutelu raamistada?
3. Arutelu strateegiline kuulamine ja selles kohanemine
4. Õpitu kokkuvõtlik simulatsioon

Grupi suurus kuni 10 inimest.

Registreerumisel vali, kas osaled ühel või mõlemal kursusel.

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

Aeg

neljapäeviti kell 18 - 20

Algkursus 11. aprill - 2. mai 2019

Jätkukursus 9. - 30. mai 2019

Komplektkursus

Maht

20 tundi

Hind

üks kursus 120 €
komplektkursus 240 €

Asukoht

Vene tn 6
III korrus

Registreeru

Komplektkursus: Argumenteerimine

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis