Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Kuidas muutuval töömaastikul oma tee leida?

Töömaailm meie ümber muutub. Me ise muutume. Ja nii võimegi end ühel hetkel leida olukorrast, kus kunagi valitud eriala ei paku enam piisavalt elevust või on võimalused senist tööd teha ahtaks muutunud.

Karjäärinõustaja ülesanne ongi olla toeks uute võimaluste kaardistamisel.  Nii et hetkelisest sundseisust saaksid uued inspireerivad algused, võimaluste virvarrist settiksid välja konkreetsed tegevused ja hirm tundmatu ees muutuks uudishimuks peagi tuttavaks saava vastu.

Kursuse eesmärk on anda teadmisi kaasaegsest tööturust ja pakkuda koolitusel osalejatele erinevaid perspektiive ning võimalikke arengustsenaariume oma töiste muutustega toimetulekuks. Kursus aitab tuua selgust tööturul toimuvasse ja leida osalejate endi sisemisi ressursse rahuldust pakkuva tööelu kujundamiseks.

Kursuse käigus püüame läbi vestluste, rühmatööde ja individuaalsete mõtteülesannete leida vastuseid küsimustele: kus ma oma tööelus praegusel hetkel olen? mis minu ümber toimub? kuhu ma jõuda soovin? milliseid samme soovituni jõudmiseks vajalik teha on?

Kursuse sisu:

  • muutuste psühholoogilised aspektid ja seaduspärasused,
  • muutused tööturul ja töömaastiku tulevikutrendid,
  • enesepositsioneerimine tööturul: erinevad meetodid enese tööalaste soovide ja oskuste väljaselgitamiseks,
  • tööalaste eesmärkide saavutamiseks tehtavate sammude kaardistamine.

Koolituse läbinud osaleja:

  • mõistab muutusolukordade psühholoogilist dünaamikat ja oskab ennast nende erinevates faasides toetada.
  • valdab praktilist tööturuinfot: teab, milliseid omadusi ja oskusi kaasaegne tööturg väärtustab ning omab infot erinevate enesetäiendamise võimaluste kohta.
  • oskab ennast tööturul positsioneerida: on praktiseerinud erinevaid meetodeid oma töise hetkeolukorra kaardistamiseks; on teadlik oma tööalastest soovidest, sisemistest ressurssidest, arengukohtadest ja valikuvõimalustest; teab, millised töökeskkonnad talle kõige paremini sobivad.
  • teab, kuidas teha muutustest oma liitlased ja kaardistada konkreetsed sammud oma tööalaste eesmärkide poole liikumiseks.

Õppekavarühm – Isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti ja reedeti
15. - 24. september 2021

15., 17. ja 22. september kell 14.00-16.45
24. september kell 14.00-17.15

Maht

14 tundi

Hind

126 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee